Polisen: Jägarna ska ha all heder! - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Över 60 000 viltolyckor rapporteras till polisen varje år och det är jägarna som på ideell basis rycker ut dygnet runt och året om. Foto: Mostphotos

Polisen: Jägarna ska ha all heder!

Jägarkåren och polisen har en lång tradition av framgångsrikt samarbete för viltets bästa. Över 60 000 viltolyckor rapporteras till polisen varje år och det är jägarna som på ideell basis rycker ut dygnet runt och året om.
– Detta är en mycket viktig verksamhet och haltar samarbetet så förlorar alla på det, viltet i synnerhet och inte minst samhället. Jägarna gör en rakt igenom otrolig insats och ska för detta ha all heder, säger polisen och viltsamordnaren i Jämtland Martin Trostemo.

Martin Trostemo, polis och viltsamordnare i Jämtland. Foto: Privat

2021-04-28

Hur tycker du att samarbetet mellan eftersöksjägare och polisen fungerar idag?

– I Jämtland-Härjedalen fungerar samarbetet bra. I vart fall så upplever jag det så. Så länge jag kan minnas har det inte varit några skärmytslingar alls. Ett stort värde för ett friktionsfritt samarbete är sannolikt att jag själv är jägare varvid jag vurmar för att detta samarbete ska fungera mycket bra.

– Eftersöksjägarna ska alltid ha de bästa förutsättningarna för att utföra sitt uppdrag – att eftersöka trafikskadat vilt. När det kommer till utrustning så ska de ha pannlampor, varningstält och blixtljus och övrig service. Här måste polisen se till att detta snabbt och effektivt hanteras och delas ut. Det får inte ske någon olycka.

– Jägarna ska känna sig uppskattade och uppleva att både polis och samhället ser dem och deras insatser.

Vilka värden ser ni hos polisen att eftersöksekipaget bidrar med vid en viltolycka?

– Eftersöksekipaget bidrar med så otroligt mycket. Allt ifrån utlarmningen (dygnet runt) från Regionlarmcentralen till lokalkännedom, kunskap om jakt och spårning naturligtvis, att de håller med goda eftersökshundar, markägarkontakter och övriga kontakter med jakträttshavare. Jag tror inte samhället och trafikanter begriper hur våra jägare, dygnet runt är tillgängliga för samtal och uppdrag gällande viltolyckor. Betänk att dessa alla ofta har vardagliga jobb som de sköter ändå. De gör en rakt igenom otrolig insats och ska för detta ha all heder!

Vilka delar kan utvecklas eller bli bättre vid ett trafikeftersök?

– Svårt att säga. I pandemins spår så har vi haft alldeles för lite träffar med alla eftersöksjägare. Jag hoppas att vi snart kan ta upp det och att vi kan samla hela länets eftersöksjägare för att höra allas synpunkter. Det gäller att lyssna på jägarna, det är de som gör jobbet därute. Alla gör ju webbutbildningen Arbete på väg, men det sker en del incidenter då de får varningstält och utrustning överkörda. Här kanske polis och Trafikverket borde gå ihop om en vidareutbildning kring arbete på väg. Det är enormt farligt att jobba på vägar.

Vilka åtgärder kan göras för att minska antalet viltolyckor?

– Finns massor som går att göra. Alltifrån siktröjningsinsatser, viltstängsling, skyltningar, viltpassager och övergångar, till breda informationskampanjer. Nationellt har vi ju sedan många år haft viltolyckskampanj varje år vecka 39. I dagens informationssamhälle så måste vi vara aktiv även på sociala medier med att informera och upplysa. En viktig del är att lyfta fram jägarnas arbete, många har ingen aning om viltolycksorganisationen förrän de står där med en bucklig bil och ringer och anmäler en viltolycka.

– Det kräver också att alla ingående aktörer i nationella Viltolycksrådet engagerar sig än mer än vad de gör idag, säger Martin Trostemo.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick