”Den minskade ripjakten är obegriplig” - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jakten ska vara faktabaserad. Beslutet är obegripligt. Vårvinterjakten på ripa ska tillbaka. Detta kommer förbundet verka för, säger Torbjörn Larsson. Foto: Christina Nilson-Dag

”Den minskade ripjakten är obegriplig”

Regeringens beslut om nya jakttider innehåller några delar Svenska Jägareförbundet ogillar.
– Att man minskar ripjakten på vårvintern är obegripligt. Det finns ingen fakta som stöder ett sådant beslut, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2021-05-10

Historiskt sett har jaktfrågorna främst varit en fråga för jägarna och markägarna. Så ser det inte ut längre.

– Många av organisationerna vill begränsa jakt, andra vill öka jakttiderna eftersom viltet ses mest som skadedjur. Bara ett fåtal står upp för att viltet är en resurs och för en faktabaserad viltförvaltning, säger Torbjörn Larsson.

129 olika organisationer och myndigheter lämnade in remissvar gällande jakttiderna. Ju mer splittrade jägarna blir desto svårare får dessa att få igenom förslag som gynnar och utvecklar viltförvaltningen.

– Det är just därför som jägarna behöver hålla ihop. Utan ett starkt förbund så blir det sämre. Det finns en del som verkar tro att regeringen har en förhandling med förbundet om jakttiderna. Så går det inte till. Regeringen förhandlar inte med någon intresseorganisation. De lyssnar på allas argument och förhandlar sedan internt mellan regeringspartierna.

Det är framför allt två frågor som väcker starkare känslor runt om i Jägarsverige idag. Vårvinterjakten på ripa och vårbockjakt.

– Svenska Jägareförbundet kommer att agera. Redan idag försvåras ripjakten av avlysningar, Girjasdomens tolkningar och mycket annat. Att ta bort jakttiden på ripa när dagarna börja bli så långa att det är lönt att gå ut på fjällen – är fel. Det finns ingen fakta som stödjer beslutet.

Torbjörn Larsson menar att förbundet inte kommer att släppa denna jakttidsfråga. 

– Jakten ska vara faktabaserad. Beslutet är obegripligt. Vårvinterjakten på ripa ska tillbaka. Detta kommer förbundet verka för.

Svenska Jägareförbundet var i sitt remissvar emot att införa vårbockjakt i hela landet. Nu har regeringen fattat detta beslut och då behöver vi jägare hantera det på ett klokt sätt.

– Det är ingen som tvingas att jaga vårbock. Det är en möjlighet som jägarna fått. Men för att detta ska fungera krävs det att såväl jägare som markägare tar ansvar. Svenska Jägareförbundet kommer att följa utvecklingen för rådjuren noga, anpassa råd och förvaltningen för att säkerställa en kvalitativ stam. Men fungerar det inte kommer vi vara först ut att kräva att jakttiden slopas. Viltets väl och ve måste tas på allvar, säger Torbjörn Larsson.

Jakttidsbeslutet innehöll även en hel del positiva saker. Eftersom trycket på att förbjuda och inskränka jakttiderna varit hårt har Naturvårdsverkets kritiserade förslag blivit avsevärt mycket bättre när regeringen har sagt sitt.

– Vi har fått behålla jakttiderna på ejder, kråka, trutar. Vi lyckades stoppa allmän jakttid på kronhind, rådjursjakt i februari och konstiga förändringar kring vilka tider vi får släppa jakthundar och mycket annat. Det kan säkert för en del kännas konstigt att förbundet är nöjt över att få behålla jakttider. Men kanske säger detta något om hur hårt trycket har varit i andra riktningen.

Han menar att sett till en helhet har förbundet fått gehör för många av sina frågor.

– Vi har fått bakslag på cirka fem-sex saker, men fått igenom cirka 40. Ingen organisation har fått som den ville. Förbundet ska inte vara nöjt när saker går oss emot. Men vi måste också beakta det faktum att väldigt många ville inskränka jakten eller öka jakttiderna och äventyra de biologiska och etiska grunderna. Så blev det inte, säger Torbjörn Larsson.  

Torbjörn Larsson betonar att nu påbörjas ett arbete för att informera om beslutet och vad det innebär. Men även för att lyssna in vad organisationen tycker. Först därefter kommer förbundet att börja agera.

– För mig och förbundsstyrelsen är det viktigt att lyssna in vad som händer och vad länsföreningarna tycker. Det är så vi jobbar i Svenska Jägareförbundet, säger Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick