Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Orsaken till att direktivet är viktigt är att frågorna rör all jakt och alla jägare inom hela renskötselområdet. Foto: Mostphotos

Nya direktivet om renskötsellagen: ”En stor besvikelse”

Regeringen har genom ett kommittédirektiv pekat ut vilka frågor och inriktning utredningen runt den nya renskötsellagstiftningen ska ha.
– Direktivet är vinklat snävt till fördel för ett intresse och tidsplanen är alldeles för kort. Om det inte kommer något tilläggsdirektiv från regeringen kommer jakten på halva landets yta att påverkas på ett negativt sätt. Jag känner bara en stor besvikelse, säger Gun Fahlander, ordförande för Svenska Jägareförbundets fjällråd.

2021-05-21

Att det finns ett stort behov att se över regler och lagar rörande rennäring, jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen är övertydligt. Svenska Jägareförbundet har också önskat en utredning som tar ett helhetsgrepp runt de frågor som rör jakten efter Girjas-domen.

Men när regeringen klubbade kommittédirektivet, som beskriver vilka frågor och från vilken utgångspunkt frågorna ska ses, saknades en helhetssyn som rör alla intressen. Istället för en inkluderande och positivt ansats, blev direktivet en stor besvikelse.

Orsaken till att direktivet är viktigt är att frågorna rör all jakt och alla jägare inom hela renskötselområdet.

– Vi har redan vid en initial analys uppmärksammat många konstiga saker i direktivet. Redan i rubriken så klargörs regeringens intention: ”Det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske.” Det finns ingenting i direktivet som talar om andra intressen eller om att hitta kompromisser så att samer och andra intressen kan existera sida vid sida. Direktivet är skrivet till fördel för samernas intressen. Detta är mycket oroväckande om målet är en modern lagstiftning som står upp för alla människors lika värde och ett jämlikt samhälle, säger Gun Fahlander.

Utredningen ska rapporteras vid två olika tillfällen. Den del som rör statligt ägd mark inom åretruntmarkerna ska vara klar 21 november 2022. Resten ska redovisas den 20 maj 2025.

– Det är alldeles för kort tid att kunna utreda alla förhållande som finns i de olika samebyarna. Och detta måste man göra. För Girjas-domen gav inte alla samebyar rätten till jakten och fisket. Den sa att Girjas sameby hade större rätt än staten till jakten och fisket, samt att detta förhållande rörde Girjas.

Gun Fahlander menar att regeringen definitivt behöver ge kommittén mer tid, samt att ge ett tilläggsdirektiv för att beakta alla samhällets intressen – inte enbart samernas.

– Vi kommer att fortsätta att analysera direktivet och organisera oss för att hantera frågan inom Svenska Jägareförbundet. Men med ett så vinklat direktiv kommer tyvärr resultatet att bli därefter. Allting pekar åt ett och samma håll.

– Konsekvenserna för jakten blir med dessa skrivningar dramatiska. Det kommer inte bli bra, säger Gun Fahlander.

Hon vill nu se en gemensam uppslutning runt förbundet.

– Nu – om någonsin – behöver vi hålla ihop och arbeta för att förändra eller stoppa regler och lagar som skulle kunna inskränka jakten halva landets yta, säger Gun Fahlander.

Tillbaka till överblick