Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Att jakten på kråkfågel finns kvar, anses som mycket positivt. Foto Dennis Jacobsen/Mostphotos

Spontana röster om jakttiderna

Efter tre års arbete med nya jakttider blev de offentliga på lördagsmorgonen. Nu kommer Svenska Jägareförbundet att analysera beslutet i detalj. Här följer några spontana kommenterar till beslutet från några länsordförande i förbundet.

2021-05-08

Lars Persson, Skåne:
– Beslutet var inte så dåligt som jag hade förväntat mig. Jag är glad för att bläsand, kricka och råka finns kvar i jakttabellen. Den speciella skyddsjaktsparagrafen om råkungar är borta men råkan finns under en annan paragraf istället. Detta måste vi analysera och se hur detta ska tolkas.
– Att vårbockjakten nu införs i hela landet gillar vi inte. Men vi måste lära oss leva med detta och sätta gränser och etiska regler så att stammen inte skjuts sönder. Detta blir naturligtvis svårt men vi jägare måste ta ansvar och sköta jakten så att förvaltningen på rådjuren inte saboteras.

Gun Fahlander, Mittnorrland:
– Jag är postiiv till att möjligheten till brunstuppehåll på älgjakten finns kvar, att vi får förlängd toppjakt och vårbockjakten. Men jag förstår inte motiven till att korta ripjakten så mycket. Det är jag riktigt kritiskt till.

Ulf Berg, Dalarna:
– Bättre än vad jag trodde det skulle bli. Jag ser fram emot vårbockjakt, eftersom det är något nytt får oss. Tycker även det är positivt att jakten på kråka, kaja och måsfågel finns kvar eftersom de orsakar rätt många problem. Jag har dock full respekt för att man i södra Sverige inte ville ha vårbockjakt och tycker att regeringen borde lyssnat på detta.

Bill Nelson, Kalmar:
– För oss är vårbockjakten katastrof. På Öland är det riktigt tufft. Vi jägare måste gemensamt agera så att jakten i praktiken inte förstör förvaltningen av rådjuren. De stora bockarna ska användas i aveln, inte fällas under våren.
– Vi är naturligtvis positiva till att jakten på trut och kråka finns kvar. Men är kritiska att hundjakten på räv kortas. Detta var inte bra.

Torsten Nilsson, Uppsala:
– Jag tycker spontant att det är bra att ejderjakten finns kvar och att man tagit bort hundjakt efter klövvilt i februari, att skyddsjakt på skarv införs. Men är kritisk till att vårvinterjakten på ripa kortas. Jag har ännu inte analyserat förslag och är försiktig innan jag vill säga mycket mer.

Hans Olsson, Gotland:
– Det var viktigt att jakttiden på kråka, kaja och skata finns kvar som vi har den idag. Vårbockjakten är inget som vi på Gotland drivit. Vi ville inte ha detta. Däremot är det bra att vitkindad gås  finns med bland arterna som vi kan skyddsjaga.

Tillbaka till överblick