Nye ordföranden: ”Ödmjuk inför alla stora utmaningar” - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Peter Eriksson är ny förbundsordförande för Svenska Jägareförbundet. Foto Magnus Rydholm

Nye ordföranden: ”Ödmjuk inför alla stora utmaningar”

Peter Eriksson från Jämtländska Skyttmon blev vald till ordförande på Svenska Jägareförbundets årsstämma. Han är nedstämd efter årsstämman som innehöll en bottennotering i samstämmighet.
– Jag är ödmjuk inför alla utmaningar som finns framför mig och förbundet. Vi har ett svagt mandat och många länsföreningar är besvikna. Jag vill verkligen försöka att ena förbundet. Jag kommer göra allt jag kan för lyckas, säger Peter Eriksson.

2021-06-07

Peter Eriksson är 62 år, han brinner för älgjakt och skogsbruk. Han äger mark i Jämtland, är gift, har barn och barnbarn. Han är i ett läge när han har gott om tid för uppdraget.
– Jag har suttit i förbundsstyrelsen sedan början av 2000 och varit aktiv i Jägareförbundet Mitt Norrland. Så jag har jobbat både regionalt och nationellt. Så jag är väl medveten om länsföreningarnas utmaningar.
Han fick frågan om han ville kandidera till posten dagen innan årsstämman.
– När ett antal länsföreningar ville att jag skulle ställa upp kunde jag inte säga nej. Jag har sett hur två olika falanger försökt få sin kandidat att vinna. I och med att jag ställde upp blev jag en del av den ena sidan. Men jag vill inte ha falanger, grupperingar eller slitningar. Jag vill att vi att Svenska Jägareförbundet ska vara starkt och enigt. Det är så vi vinner jaktfrågor. Det är när vi jobbar ihop som vi får framgångar och lockar medlemmar, säger Peter Eriksson.
Orsaken till att han ställde upp bottnar i att han vill ena förbundet igen.
Peter Eriksson har en lägenhet i Thailand. Där brukar han tillbringa mycket tid under vintern.
– I och med att jag nu har valts till ordförande kommer det såklart att påverka hur den nyttjas. Nu måste jag vara närvarande för Svenska Jägareförbundet och medlemmarna.

Årsstämman 2021 vill han beteckna som ett sorgligt kapitel i förbundets historia.
– Människor har kommit i kläm. Personal har varit oroliga. Bo Sköld sade upp sig eftersom kampen om ordförandevalet fick så stora konsekvenser, vilket är ett tungt avbräck för förbundet. Jag lider med alla inblandade. Så här ska vi inte agera. Det har rivits upp djupa sår som kommer ta lång tid att läka.
Peter Eriksson vill gärna lyfta fram sin motståndare till ordförandeposten, Henry Stensón.
– Tyvärr var det inte många som uppfattade vad Henry sa när det var klart att han förlorat valet. Han gav oss alla några råd. Och detta var kanske det viktigaste som sas under hela årsstämman.
Henry Stensón menade att nu behöver alla samla och ena sig. Att inte välja splittring som väg framåt, samt att förbundet är starkt när det är vi arbetar tillsammans.

Men hur ska förbundet kunna reparera skadorna?
– Detta tar lång tid. Vi måste börja bygga förtroende för varandra. Och de första stegen måste vi, som var på den ”vinnande” sidan, ta. Men alla behöver nog först reflektera lite över processen och vad som blev fel, varför vi hamnade i två läger, och hur vi får igång läkeprocessen.
– Vi behöver också ge personalen i förbundet lite arbetsro och visa att vi i förtroendemannadelen tar ansvaret för helheten runt jakten och för framtiden.

Peter Eriksson betonar att jakten står inför många hot och utmaningar. Han är övertygad om att de kompetenser som finns inom förbundet kan hantera hoten och övervinna utmaningarna.
– Jag behöver bevisa att jag faktiskt vill – och menar allvar – när jag vill ena förbundet. Det kommer kräva ett stort ansvarstagande av mig och mycket dialog. Jag måste bevisa att jag vill och kan vara hela förbundets ordförande. Utgångsläget är tufft. Men jag hoppas verkligen att jag lyckas.
Peter Eriksson lyfter fram flera positiva uttalande från den sidan som ville se en annan förbundsordförande.
– Jag noterar besvikelsen, men också att de också innerst inne vill hålla ihop förbundet. Men att det är oerhört tufft just nu, och svårt att se hur lösningen ser ut. Det måste vi alla ha respekt för, säger Peter Eriksson.

Han säger sig ha ett hjärta som klappar för alla förbundets frågor. Han nämner EU:s arbete för ett blyförbud, de omotiverade polisinsatserna mot jägare, strikt skydd av 10 procent av landets yta, fjälljakten och rovdjursförvaltningen, samt många andra viktiga frågor.
– Svenska Jägareförbundet behöver vara tydligare. Ett steg att bli det är en förbättrad interninformation. Då ger vi hela organisationen bättre möjligheter att kunna stödja varandra. Men en förbättrad interninformation innebär också att information måste kunna gå från länsföreningarna till nationell nivå så att den på ett bättre sätt kan stödja länsföreningarna, när det är lämpligt och möjligt.
– Eftersom jag är nyvald har jag inte hunnit att tänka färdigt på hur jag ska arbeta. Men ett löfte kan jag ge idag: Jag ska göra allt jag kan för att vi fortsätter att vara ett starkt förbund som sätter medlemmarnas jakt, vår jaktkultur och viltets förutsättningar i centrum, säger Peter Eriksson.

Faktaruta
Namn: Peter Eriksson
Ålder: 62 år i augusti
Familj: Gift 3 vuxna barn och 3 barnbarn
Bor: Skyttmon en liten by i östra Jämtland med knappt 20 innevånare
Hundar: Jämthundar och så har vi tagit hand om en övergiven hund från Thailand
Kläder: Arbetskläder och jaktkläder är nog vanligast.
Jagar helst: Älg och Björn
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick