Nytt försök till samverkan med skogen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Förbundsordförande Peter Eriksson positiv till fortsatt dialog. Foto: Mostphotos

Nytt försök till samverkan med skogen

Under 2016 slöts ett handslag mellan skogsbruk och Svenska Jägareförbundet kring en avsiktsförklaring. Detta handlade om hur man skulle samarbeta och kommunicera mellan varandra.
– I veckan hade vi ett nytt möte med skogen för att se om vi kan återuppta någon form av samverkan och få en bättre dialog, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Peter Eriksson. Foto: Martin Källberg

2021-09-06

Alla personer som skakade hand 2016 har försvunnit. Nya chefer och ledare, med förändrade mål och ambitioner möttes helt förutsättningslöst för att utröna om – och i så fall hur – skogsbruket och jägarna kan samverka i framtiden. Mötet som hölls förra veckan är också en tydlig respons på regeringens önskemål, via dåvarande landsbygdsminister Jennie Nilsson: ”Rörande klövviltsförvaltningen är jag positiv till det befintliga handslag som funnits, det vill säga den överenskommelse om gemensamt förhållningssätt som svenskt skogsbruk och Svenska Jägareförbundet enades om 2016. En avsiktsförklaring om ett omtag för samförvaltning av skog och klövvilt vore bra för Sverige”.

– Jag tycker det var ett bra möte. Vi har inte samsyn i alla frågor, men det finns ändå delar där vi står nära varandra och förhållningssättet gentemot varandra behöver vi alltid diskutera, säger förbundsordförande Peter Eriksson.
Han menar att det behövs dialog och bättre förståelse för varandras utmaningar och att mötena kan leda frågorna framåt.
– Det handlar alltså om samverkansformer – inget annat. Vi är i alla fall överens om att börja om, det vill säga att inte titta bakåt utan utgå ifrån dagens situation och framåt, säger Peter Eriksson.

Fler möten är inplanerade.

– Skogen fokuserar hårt på nationella mål om skadenivåer. Detta är inget vi ställer upp på. Däremot är vi överens om att fakta och forskning ska vara grunden för viltförvaltningen. Svenska Jägareförbundet är också öppet för att utveckla de mätmetoder vi använder idag. Så att alla parter kan lita på resultatet.
– Vi är även överens om att det på vissa ställen finns för mycket vilt. Men vi har helt olika syn på vem som ska hantera detta. Vi anser att detta främst är en markägarfråga. För jägarna kan inte påverka ifall en markägare vill ha mycket vilt.
– Jag ser positivt på fortsatt dialog och hoppas att vi kan hitta samverkansformer som gynnar både jägare och skogsbruk, säger Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick