Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Många jägare runt om i landet känner stor oro över vad utredningen ska komma fram till. Foto: Magnus Hansson

Jägareförbundet: Utredningen av rennäringslagen får inte leda till inskränkningar i svenska jägares jakt

Ett återupprättat Fjällråd och en expertplats i den grupp som är knuten till utredningen av rennäringslagen. Detta är bara några av de åtgärder som Jägareförbundet vidtagit för att med alla till buds stående medel bevara och försvara jakten på minst en tredjedel av landets yta.
– Frågan är så ofantligt mycket större än en lokal fråga i norr utan en angelägenhet för jägare i hela landet, säger Gun Fahlander ordförande i Jägareförbundets Fjällråd.

Hans Geibrink. Foto: Madeleine Lewander

2021-10-11

Anledningen till att rennäringslagstiftningen ska utredas är den så kallade Girjasdomen. Domen fastställde att Girjas sameby har bättre rätt än staten till småviltjakt och fiske på Girjas samebys marker och därmed ensamrätt till upplåtelse.
– Det är viktigt att komma ihåg det Högsta domstolen (HD) säger i sin dom att den endast omfattar statens marker inom Girjas samebys åretruntmarker och inte andra områden, säger Hans Geibrink med nationellt samordningsansvar för fjälljaktsfrågor inom Svenska Jägareförbundet. Detta är viktigt inte minst för att förhållandena inom Girjas på många sätt skiljer sig från andra samebyar.

Hans Geibrink ingår även som expert i den expertgrupp som är kopplad till utredningen av rennäringslagen.
Jägareförbundets Fjällråd hade i mitten av september ett möte med utredaren.
– Vi ville bland annat visa att frågan är komplex och mycket mer än enbart juridik. Att man måste ta hänsyn till övriga intressen än enbart en kategori, i detta fall renskötselföretag, säger Gun Fahlander.

Enligt Gun Fahlander finns det ytterligare farhågor med utredningen.
– Utredaren har även i uppdrag att titta på rättigheterna på andra marker, även privata, där både samebymedlemmar och markägare har rätt att jaga. Man ska även undersöka om lagen om viltvårdsområden behöver ändras. Den här utredningen kan få en mycket stor påverkan på all jakt, menar Gun Fahlander.

Utredningens delbetänkande ska vara klart i november 2022, med andra ord om ett knappt år.
– I regeringens direktiv till utredningen sägs att den ska börja med att fastslå inom vilka områden som samebyarna ska ha ensamrätt till jakten på statens marker. Detta är att börja i fel ände. Viktigare vore att utreda vilka som kan ha rättigheter. Dessutom ska delbetänkandet vara klart redan nästa höst vilket är alldeles för kort tid för en sådan komplex och svår fråga. Den korta tiden kommer att göra det omöjligt för utredningen att hinna med att ta hänsyn till de förhållanden som råder i de olika samebyarna och då är risken stor att man bara kopierar Girjasdomen, säger Fahlander.

Många jägare runt om i landet känner stor oro över vad utredningen ska komma fram till och att det i slutänden kan leda till en kraftigt begränsad jakt på minst en tredjedel av landets yta.
– Från Jägareförbundet kommer vi att göra allt som står i vår makt för att så inte ska ske, utan i stället förbättra den modell för jaktupplåtelse vi har idag, avslutar Gun Fahlander.

Tillbaka till överblick