Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto Madeleine Lewander

Ett viktigt regeringsbeslut

Regeringen beslutade i torsdags att ge Svenska jägareförbundet ett treårigt organisationsbidrag från 2022 till och med 2024, omfattningen av bidraget blir cirka 43 mkr för 2022. Organisationsbidraget syftar till att Svenska Jägareförbundet ska kunna fortsätta leda delar av jakten och viltvården i Sverige långsiktigt. Regeringen har också beslutat att ge förbundet ett verksamhetsbidrag om 5 mkr för första halvåret 2022 för verksamhetsområdena viltövervakning, organisering och utbildning av trafikeftersöksekipage samt klövviltsförvaltning.

2021-10-01

– Detta är ett viktigt beslut för framtiden som vi nu tar del av och analyserar, säger förbundsordförande Peter Eriksson. Som många medlemmar och jägare i Sverige känner till delar vi inte regeringens juridiska uppfattning om behovet av upphandling. Men regeringsbeslutet innebär en stabilare finansiell grund att bygga vidare på och en långsiktighet vi har eftersträvat. Delar av detta beslut är bra. Vi får ett organisationsbidrag som löper över flera år vilket ger ökad trygghet, det är också viktigt att det fortsatt är regeringen som fattar beslut och att ministern var tydlig med att Svenska Jägareförbundet ska leda och organisera delar av jakten och viltvården i Sverige långsiktigt. Det var också bra att vi fick ett tidigt beslut inför kommande år, säger Peter Eriksson.

Vi är kritiska till att regeringen inte tillförde förbundet cirka 8.5 mkr i verksamhetsbidrag för första halvåret 2022 i stället för 5 mkr, det hade varit logiskt både ekonomiskt och i förhållande till de upphandlingar som nu pågår.

– För personalen är ett flerårigt bidrag bra, den osäkerhet som årligen funnits minskas nu. Det ger långsiktig trygghet och vi kan behålla en stark personalkompetens, säger tillförordnad generalsekreterare Åke Granström.

– Nu behöver analysera regeringens beslut noga, informera internt och därefter fortsatta arbetet i denna viktiga fråga.  Men min nuvarande uppfattning är att vi på kort sikt ska fokusera på att vinna de upphandlingar som Naturvårdsverket nu ansvarar för och som vi tidigare löste inom ramen för Allmänna uppdraget. På sikt behöver vi öka tydligheten i nyttjandet av Viltvårdsfondens medel, jägarnas pengar och klargöra Svenska Jägareförbundets roll i viltförvaltningen. Det kommer kräva arbete både med riksdag och regering för en robust och långsiktig framtida lösning, avslutar Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick