Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Jonas Johansson/Mostphotos

Förbundet positivt till utökning av vapengarderoben

Regeringen föreslår att lagstiftningen kring vapendelar förenklas från 1 juli 2022.
– Svenska Jägareförbundet är positivt till förslaget. Detta minskar onödig administration, men vi vill också gå lite längre och påminner om en annan viktig ändring, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

2022-01-19

När man köper ett jaktvapen behöver man inte motivera behovet för de fyra första vapnen. Däremot måste man motivera behovet för det femte och sjätte vapnet. När det gäller separata vapendelar som pipor måste man dock motivera varenda en när man söker licens.
– Idag kan jag köpa fyra vapen utan att behöva motivera någonting. Men köper jag ett vapen och en extra pipa måste jag motivera licensansökan för extrapipan. Detta förfarande skapar bara onödig administration, säger Ola Wälimaa.

Nu har regeringen lyssnat på jägarnas synpunkter och vill ändra vapenförordningen och göra det möjligt att ha tolv extra pipor eller slutstycken utan att behovet behöver motiveras.
– Det här är bra, även om vi hade några synpunkter i remissvaret på själva formuleringarna i texten. Därtill finns det som vi också tidigare framför till regeringen även andra frågor där politikerna borde förenkla lagstiftningen och minska administrationen för polisen så att de långa handläggningstiderna i vapenärenden kan komma ner till rimliga nivåer. Exempelvis borde kravet på behovsmotivering för femte och sjätte jaktvapnet också tas bort. Därför har vi också påmint om detta, säger Ola Wälimaa.

–Tillsammans med den redan föreslagna ändringen av tillståndskravet för ljuddämpare från 1 juli 2022, så borde polisen kunna frigöra tillräckliga resurser och slutligen kunna hantera vapenärenden inom rimlig tid. Den ändringen bör innebära att tiotusentals ansökningar för ljuddämpare inte längre behöver hanteras av polisen då man föreslås få inneha ljuddämpare utan särskilt tillstånd till de vapen man redan innehar.
– När polisen dessutom fått extra resurser i budgeten för att just komma tillrätta med de långa handläggningstiderna, så vore det ju närmast tjänstefel om inte polisens ledning lyckades komma tillrätta med problemet inom kort, avslutar Ola Wälimaa.

Tillbaka till överblick