Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto:Christian Holmer

Regeringen ändrade sitt beslut – förbundet får mer pengar

Under årets första sex månader lever det gamla Allmänna uppdraget kvar. Men i det tidigare beslutet fick förbundet inte full kostnadstäckning för allt arbete som ska utföras.
– Vi ansökte då om medel och får nu motsvarande summa som i fjol. Ett positivt och bra beslut, säger den tillförordnade generalsekreteraren Åke Granström.

2022-02-03

Den initiala tanken var att Allmänna uppdraget skulle vara avslutat vid årsskiftet 2021/2022. Då skulle istället vissa delar varit upphandlade och klara. Men eftersom upphandlingsarbetet dragit ut på tiden begärde Naturvårdsverket sex månaders förlängd tid.
– Eftersom regeringen godkände detta beslutade man också att Svenska Jägareförbundet skulle fortsätta att utföra uppgifterna i Allmänna uppdraget. För detta fick vi ett verksamhetsbidrag. Men det täckte inte allt arbete som ska utföras, säger Åke Granström.
– Vi ansökte då om medel så att arbetet kan utföras enligt de önskemål som regeringen har. Vi är naturligtvis mycket nöjda att regeringen hörsammat och haft förståelse för att kontinuiteten i uppdragen behöver hållas, säger Åke Granström.
Efter 1 juli inträder en ny ordning. Då blir det de organisationer som vunnit upphandlingarna som ska utföra uppdragen.
Svenska Jägareförbundet har vunnit de två delarna som är klara. De två kvarvarande två delarna av upphandlingen är inne i slutfasen och ingen har tilldelats uppdragen.

Läs regeringens pressmeddelande

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick