Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Skriv under namninsamlingen. Fotomontage med bilder från Mostphotos

Delta i kampanj mot EU-kommissionen

Skriv under en namninsamling och protestera mot hur EU-kommissionen behandlar jakten och viltförvaltningen. Med de orden drar jägarnas europeiska samarbetsorganisation FACE igång en kampanj.
– Vi stödjer denna helhjärtat. EU-kommissionen ska inte lägga sig nationella frågor kring jakten på det sätt som den gör, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Peter Eriksson

2022-05-27

Kampanjen som FACE dragit igång riktar sig främst mot EU-kommissionen. För det är den nivån inom EU som skapar störst problem för många medlemsländer. Europaparlamentet och ministerrådet klarar sig lindrigare undan, men uppmanas göra mer på politisk nivå för att hantera den tjänstemannaaktivism som råder inom kommissionen.
– I Sverige är det väl främst rovdjursfrågorna som jägarna har märkt av hur EU-kommissionens tjänstemän lägger sig i. Men kommissionen påverkar i många delar som rör jakten. Bly i ammunition, förslag på jaktförbud inom skyddade områden, förvaltningen av fåglar och vapen för att nämna några.
– Tendensen under senare år visar tydligt att kommissionen önskar utöka EU:s befogenheter på bekostnad av det nationella självbestämmandet för att bestämma ännu mer över jakten. Vi är många europeiska jägarförbund som är riktigt upprörda för att kommissionen ser jägarna som ett problem och inte en del av lösningen, säger Peter Eriksson.
Just därför har FACE startat en namninsamling som ska pågå till oktober. Målet är att få så många namnunderskrifter som möjligt. Syftet är att skapa tryck inom EU och kännedom hos alla regeringar över hur stort missnöjet är med kommissionen.
– Jag hoppas att alla jägare – med familjer – skriver under. Oavsett om du är medlem eller inte kan du knappast vara nöjd med hur kommissionen agerar. Skriv under och visa upp ditt missnöje.
Från Svenska Jägareförbundets sida börjar namninsamlingen under kommande helg då både Swedish Game Fair på Skokloster och Utemässan i Lycksele genomförs.
– Men alla som har tillgång till internet kan gå in på sidan: www.signforhunting.com och skriva under. Vi hoppas att Sverige kan bidra med många underskrifter – även från människor som inte jagar och har sett hur kommissionen försvårar och lägger sig i jakten och viltförvaltningen.
– Du har gott om tid på dig. Insamlingen håller på till oktober. Hjälp gärna till och sprid kunskapen om kampanjen så att Sverige bidrar med en kraftfull signal om hur vi ser på EU-kommissionens arbete, säger Peter Eriksson.

Skriv under här:
www.signforhunting.com

Tillbaka till överblick