Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Mostphotos

Samarbete och avtal för Agusa vilthägn

Svenska Jägareförbundet ville avveckla Agusa vilthägn, men efter dialog med Sveaskog och länsföreningen i Skåne blev resultatet det motsatta.
– Efter bra samtal med Sveaskog upplever jag att det finns ett ömsesidigt intresse av att fördjupa dialogen inom flera olika områden. Kanske kan vi tillsammans hitta vägar framåt som gynnar båda organisationerna, säger generalsekreteraren Dag Lidén.

Förbundets generalsekreterare Dag Lidén. Foto: Magnus Rydholm

2022-06-28

Verksamheten i Agusa vilthägn – som fram tills nu har skötts av anställd personal – skulle avslutas. Men efter en fördjupad dialog med Sveaskog hittades en ny väg.

– Jag tycker vi har haft konstruktiva samtal som kan öppna dörrar till ett fördjupat samarbete med Sveaskog. Därför valde vi att fortsätta driften av Agusa vilthägn. Fast nu är det Jägareförbundet Skåne som kommer att sköta verksamheten. Jag vill passa på att skicka min uppskattning till länsföreningen och ordföranden Lasse Persson för dess inställning och ansvarstagande för att ta över driften av Agusa, säger Dag Lidén.

Han bedömer att det nya avtalet för Agusa kan utgöra ett första steg mot ett ökat samarbete med Sveaskog. Verksamheten i anläggningen kommer även i framtiden att vara öppen för samtliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet. Än är inte alla tillstånd på plats så det kommer att dröja en tid innan länsföreningen kan meddela vilken verksamhet man kommer bedriva.

– Utifrån förbundets perspektiv finns det mycket att vinna på att samarbeta med företag och andra organisationer. Då vidgas våra perspektiv och förståelse för andra intressen. På samma sätt får de bättre kunskap om jägarnas perspektiv. Så detta är något jag välkomnar.

Dag Lidén kan inte säga inom vilka områden som förbundet och Sveaskog kan komma att samarbeta.

– Vi kommer att fortsätta samtalen efter sommaren. Från mitt perspektiv ska samtalen vara breda och röra alla ämnen. Jag bedömer det som värdefullt för förbundet att vi har dessa samtal och tolkar in att Sveaskog delar betydelsen av samtal och samarbete. Kanske kan detta i förlängningen leda till samarbeten inom något eller några områden. Men det är en fråga som kommer senare.

– Först ska vi lära känna varandra, och utifrån detta hitta gemensamma utmaningar och möjligheter till fördjupade samarbeten. Jag tror att vi har mycket att vinna på detta, säger Dag Lidén.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick