Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet vann alla upphandlingarna och avtalen för de olika tjänsterna träder i kraft i samband med det nya jaktåret 2022/2023. Foto: Madeleine Lewander

Jägareförbundet vann alla upphandlingar och bryter ny mark

Svenska Jägareförbundet har sedan januari i år ett antal upphandlade uppdrag som syftar till att främja landets viltvård.
- Förbundet bryter nu ny mark efter att regeringen la ner Jakt- och viltvårdsuppdraget. Vi har effektivt omfördelat resurser och på ett bra sätt mött de nya utmaningar som omställningen innebär, säger Åke Granström, vice generalsekreterare.

2022-07-01

Naturvårdsverket har under 2021 tecknat avtal med Svenska Jägareförbundet inom fyra olika områden. Genom dessa avtal finns nu goda förutsättningar att främja viltvården och utveckla viktiga områden inom viltförvaltningen i samverkan med Sveriges jägare.

De fyra upphandlade tjänsterna består av viltövervakning, viltprovtagning, adaptiv* klövviltsförvaltning samt Vilt och Trafik där uppdraget syftar till att minska lidandet för trafikskadat vilt genom att säkerställa vissa förutsättningar för att genomföra trafikeftersök.
 
Svenska Jägareförbundet vann alla upphandlingarna och avtalen för de olika tjänsterna träder i kraft i samband med det nya jaktåret 2022/2023.
- Vi har hanterat upphandlingen av de olika verksamheterna professionellt och fortsätter att ta hand om det Svenska Jägareförbundet är bäst på, den svenska jakten och viltvården, säger Åke Granström.

Mer om Jägareförbundets uppdrag kan du läsa på vår webbavdelning Våra upphandlade uppdrag

Sedan 1938 har Svenska Jägareförbundet haft ansvar att utföra olika åtgärder inom viltövervakning, adaptiv klövviltsförvaltning och viltolyckor som en del av regeringens Jakt- och viltvårdsuppdrag till förbundet. Uppdraget har finansierats genom den avgift jägarna årligen betalar (viltvårdsavgiften).  

I januari 2021 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att se till att dessa åtgärder, samt vid behov andra relevanta viltvårdsåtgärder, genomförs inom ramen för upphandlingslagstiftningen.
I samband med denna förändring ersätts det tidigare Jakt- och viltvårdsuppdraget även av ett flerårigt organisationsbidrag till Svenska Jägareförbundet. 

*adaptiv = anpassningsbar

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick