Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Från vänster: Rickard Sandström: Jakt och Klövviltschef Syd, Sveaskog, Anna Stridsman: Skogsvårdschef Sveaskog, Marianne Åkerlund Lindmark: Ekonomichef SJF, Peter Eriksson Ordf SJF, Åke Granström: Vice Generalsekreterare SJF, Erik Brandsma: VD Sveaskog, Ola Wälimaa Förbundsjurist SJF, Babs Stuvier: Hållbarhetsansvarig Sveaskog, Dag Lidén: Generalsekreterare SJF. (Saknas på bild Anders Almäng: Skogsbrukschef, Sveaskog). Foto Privat

Sveaskog och Jägareförbundet diskuterar samarbete

Sveaskog och Svenska Jägareförbundet träffades nyligen på Öster Malma. Mötet var en uppföljning på samtalen i våras och går ut på att diskutera och undersöka möjligheterna för olika slags samarbeten.

2022-08-20

På Öster Malma redovisades från bägge parter utmaningar och möjligheter – och i detta eventuella förutsättningar för samarbeten. Tydligt är att organisationerna delar ett antal utmaningar med varandra. Samtidigt ser de goda möjligheter till samarbeten. Det kan röra sig om allt från utbildningar, skapa bättre förutsättningar för marklösa jägare, gemensamma forskningsprojekt samt stöd till innovationer. Men även försöksverksamhet när det gäller samspelet av skogsbruk och viltets påverkan.
– Jägareförbundet är en viktig partner för oss. Och, det känns viktigt att vi kommer igång med något eller några praktiska exempel på samarbete, menade Sveaskog VD Erik Brandsma 
Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson kvitterade viljan till samarbete.
– Det finns ett gemensamt intresse för att hitta vägar framåt som gynnar och utvecklar våra respektive verksamheter. Så dessa möten är viktiga.
Vilka områden som Sveaskog och förbundet kommer gå vidare med kommer utarbetas under hösten. Ett praktiskt exempel finns redan, och det är Jägareförbundet Skånes övertagande och driften av Agusa vilthägn till förmån för Jägareförbundets medlemmar.

Tillbaka till överblick