Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto P-A Åhlén: Ulrika Karlsson-Arne. Foto radiohuset: Mattias Ahlm

Missade du P-A Åhlén i Sveriges Radios sommarprat?

P-A Åhlén är jägare och biolog. Han arbetar sedan flera år på Svenska Jägareförbundet med att motverka invasiva viltarters spridning i Sverige. Projektet heter Invasiva främmande arter. I somras var han en av de utvalda sommarpratarna i Sveriges Radio P1. Programmet sändes den 19 augusti.

2022-10-25

Vi fångade P-A Åhlén mellan sökandet efter mårdhund och stenmård och ställde några frågor:

Hur kändes det när de hörde av sig och frågade om du ville sommarprata?
– Det var milt uttryckt en chockartad upplevelse att få den frågan. Dumt nog sa jag ja direkt vilket jag ångrade flera gånger senare. Det var en lång och ångestladdad process att skriva detta manus.

Var det redan från början självklart vad du ville prata om?
– Att den röda tråden skulle handla om arbetet med invasiva arter var ju direkt självklart, jag har ju lagt snart 20 år på detta arbete. Sen var det inte helt enkelt att bestämma övriga utsvävningar i manuset, har haft med massor med grejor som jag fått stryka. Man skall prata 3-5 minuter, spela en låt och upprepa det 10 gånger. Det är inte så lätt att få in allt man kan tänkas vilja prata om.

Vilket var ditt viktigaste budskap att få fram?
– Självklart att belysa det globala naturvårdsproblemet med invasiva arter, den enskilt största anledningen till att vi förlorar biodiversitet från vårt klot i dagsläget. Men sen ville jag få in mycket annat. Jakt såklart, hur viktigt jakten är för många vilda djurs fortlevnad. Stora däggdjur är på många håll i världen anvisade till att leva i nationalparker och hägnade reservat. I de områden i världen där jakten är väl organiserad så finns det starka stammar av stora vilda däggdjur i normal landsbygd och natur. Norra Europa, Nordamerika o Södra Afrika är exempel på där god jaktlig förvaltning är ett föredömme i både ett bevarandebiologiskt- såväl som ett långsiktigt uttnyttjande av förnyelsebar resurs- perspektiv.

Din musiksmak - hur gick dina tankar kring musikvalet?
– Det var svårt, jag hade som mål att spela 10 bra låtar som folk kanske inte hört tidigare.

Hur har folk reagerat efteråt, vilken respons har du fått?
– Helt galet vilken respons detta gav. Jag har aldrig någonsin varit med om dylikt. Direkt efter programmet gick telefonen varm dagligen i ett par veckor. Nu i slutet på oktober är det fortfarande några som hör av sig varje vecka. Hittills inte en enda som på något sätt varit negativ till det jag pratade om, tvärtom.
– Kanske ett av de trevligaste var en äldre man som ringde från ett ålderdomshem. Han hade jagat med älghund hela sitt liv och blev väldigt glad över mitt avsnitt om älgjakt med löshund, han tackade så mycket för att jag tog han tillbaka till skogen och ståndskallet. Det värmde att höra. Sen har ju responsen på avsnittet om polisens statistikinhämtande hetsjakt på laglydiga svenska jägare och vapenägare varit väldigt stor. Det tråkiga med den stora responsen på detta avsnitt är att detta fenomen antagligen nog är större än vad man tror. Många har hört av sig från flera håll i landet som blivit utsatta för liknande övergrepp bara för att polis o åklagare skall plocka enkla statistikpoäng på administrativa misstag av licensinnehavare.
– Den tillträdande regeringen har ju gått till val på att ta bort möjligheterna för rättsvårdande myndigheter att blåsa upp sina siffror med statistik från laglydiga medborgare så det blir intressant att se hur fort de kommer att få dessa ändringar färdiga. Det kommer att frigöra stora resurser som polisen kan nyttja till att jaga verkliga brottslingar när detta sjösätts, avslutar P-A Åhlén.

Missade du P-A Åhlens sommarprat? Här kan du lyssna.

Läs mer om arbetet med invasiva främmande arter.

Tillbaka till överblick