Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Peter Eriksson, förbundsordförande. Foto: Martin Källberg. Peter Kullgren, landsbygdsminister. Foto: Kristdemokraterna

Ser fram emot samarbete med ny regering

Svenska Jägareförbundet ser fram emot ett nära och bra samarbete med den nya regeringen.
– Jag vill gratulera och hälsa Peter Kullgren från Kristdemokraterna välkommen, säger Peter Eriksson, förbundsordförande.

2022-10-21

– Vi är en partipolitiskt obunden organisation, vilket innebär att vi arbetar för jaktens bästa oavsett vilka partier som sitter i regeringen. Vi har historiskt sett haft en bra dialog med alla regeringar. Därför vill jag välkomna Peter Kullgren och samtidigt rikta ett tack till den nyss avgångna regeringen och Anna-Caren Sätherberg för gott samarbete och dialog, säger Peter Eriksson.
– Jag hoppas och tror att vi kommer att fortsätta ha en bra diskussion kring jakt- och viltförvaltningen i Sverige. Omstruktureringen av departementen är intressant och kan sannolikt underlätta en del av arbetet.  Därtill hoppas jag få till ett möte i närtid med den nya ministern för att kunna förklara förbundets prioriteringar och vilka frågor vi arbetar med.

Förbundsordföranden nämner också de vallöften som avgetts av de fyra partierna som står bakom den tillträdda regeringen.
– Säkra möjligheten för alla som bor i Sverige att kunna jaga i fjällen och att minska vargstammen är två exempel där regeringen behöver leverera. Vi kommer att stödja och bistå regeringen med underlag och fakta så att den kan fatta kloka beslut i många viktiga jaktfrågor.
– Jag ser fram emot bra och konstruktiva diskussioner som utvecklar jakten och viltvården och säkrar Svenska Jägareförbundets unika roll i den svenska viltförvaltningen, säger Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick