Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

1000 medlemmar kommer att kontaktas för att svara på enkäten. Foto: Hanna Oscarsson

Medlemsundersökning – med fokus mot 2030

Svenska Jägareförbundet kommer nästa vecka tillsammans med Demoskop att gå ut med en medlemsundersökning.
– Det blir 1000 medlemmar som kommer att kontaktas med en önskan om att de ska svara på enkäten, säger generalsekreterare Dag Lidén.

Generalsekreterare Dag Lidén. Foto: Magnus Rydholm

2023-04-28

Två gånger tidigare har Svenska Jägareförbundet gjort stora strategiarbeten. Nu är det dags för den tredje processen.
– Målet är att förbundet ska kunna fatta beslut om nya strategiska mål under årsstämman 2024. Men för att kunna göra det har vi påbörjat arbetet. Just nu håller vi på med en omvärldsanalys och en medlemsundersökning, säger Dag Lidén.

Frågorna till medlemsenkäten har jobbats fram av en grupp bestående av förtroendevalda och personal.
– Under nästa vecka börjar Demoskop – som vi arbetar tillsammans med – att kontakta medlemmar med medlemsundersökningen. Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid och svarar.

Totalt blir det 1000 personer som får svara på enkäten. Antalet borgar för statistiskt säkerställda resultat.
– Vi hoppas redan till årsstämman i år – som hålls i Skåne – kunna berätta lite resultat från undersökningen. Men det stora arbetet blir att använda medlemmarnas åsikter för att forma nya långsiktiga mål som ska gälla till 2030, säger Dag Lidén.

Strategiarbetet kommer involvera alla nivåer i förbundet innan det slutgiltiga förslaget ska klubbas.
– Förankring i organisationen och delaktighet är ledord under arbetet som kommer att pågå under ett års tid, säger Dag Lidén.

Tillbaka till överblick