Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundets årsstämma efterlyser politiskt engagemang i två avgörande jaktfrågor. Foto Magnus Rydholm

Uttalande från Svenska Jägareförbundets årsstämma

2023-06-18

Jaktens framtid kräver politiskt ansvarstagande

Svenska Jägareförbundets årsstämma 2023 vill rikta en uppmaning till alla politiska partier i Sveriges riksdag.
Två stora frågor som äventyrar jaktens framtid behöver omgående hanteras politiskt. Dagens vargförvaltning och reglerna för jakt och fiske på statens marker i fjällen, utmanar självklara principer i ett modernt rättssamhälle samt alla människors lika värde.
Svenska Jägareförbundets årsstämma vill understryka betydelsen av en lagstiftning som inte särskiljer människor från varandra eller diskriminerar människor utifrån ursprung, utan istället skapar goda förutsättningar att bo, leva och verka över hela landet.

Renmarkskommitténs utredning och reglerna runt vargförvaltningen måste snarast landa i lagar som utvecklar och skapar förutsättningar för alla intressen – i så väl fjällen som de delar av landet som hyser varg. Vi behöver politiska lösningar som utgår ifrån grundläggande mänskliga rättigheter, samt en självklar utgångspunkt i att människor och vilt måste kunna samexistera.
Får att nå dit krävs en minskad vargstam och licensjakt över hela vargens utbredningsområde, samt regler som säkerställer alla svenskars rätt att jaga på statens marker ovan odlingsgräns, samt på renbetesfjällen i Jämtland.
Jakten och viltförvaltningen skapar stora samhällsvärden, ökar biologisk mångfald och är ett kulturarv och en folkrörelse som måste bevaras.

Årsstämman vill därför uppmana politiken att arbeta för lagar och regler som säkrar jaktens framtid, samt skapar möjligheter att bo, arbeta och leva i hela landet. Detta kräver politisk vilja och ansvarstagande i dessa två komplicerade och känslofyllda frågor.


Gemensamt uttalande från:
Svenska Jägareförbundets årsstämma 2023

Tillbaka till överblick