Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Den nyvalda förbundsstyrelsen. Bakre raden från vänster: Frederik Treschow, Hans Olsson, Lennart Johannesson, Anders Gruvaeus, Björn Sundgren (personalrepresentant). Främre raden från vänster: Gun Fahlander, Birgitta Isaksson, Peter Eriksson, Rebecca Lundholm Krig, Mikael Samuelsson, Madeleine Lilliehöök. Foto: Kristoffer Pettersson/Svensk Jakt

Nya styrelsens första möte

Svenska Jägareförbundets styrelse höll 17-18 augusti sitt första ordinarie styrelsemöte sedan stämman i Helsingborg i juni. Ordförande Peter Eriksson hälsade de nya ledamöterna Birgitta Isaksson och Hans Olsson speciellt välkomna till sina nya roller.

2023-08-25

Under mötesdagarna avhandlades som vanligt många frågor och styrelsen fick ett flertal rapporter från styrelsens olika råd, dels gällande vad som hänt sedan senast och framför allt vad som står på agendan framöver. En del av styrelsen ska se över vilka eventuellt nya råd eller funktioner kopplade till styrelsen som kan behöva införas. Birgitta Isaksson utsågs till ny ordförande i forsknings- och utvecklingsgruppen och Hans Olsson utsågs till ny ordförande i Kustrådet.

Styrelsen diskuterade bland annat kommande insatser gällande utvecklingen av älgstammen, rovdjursfrågan och utvecklingen i fjällfrågan. Likaså diskuterades kostnaderna för att ta jägarexamen och hur knivlagens tolkning påverkar jägare.

Styrelsen gick även igenom underlaget för det arbete som nu startar med Perspektiv 2030. Ett viktigt arbete på bredden i förbundet som siktar mot att slå fast en strategi för vårt arbete fram till märkesåret 2030. Det är viktigt att hela organisationen nyttjar de tillfällen som ges att vara med och påverka utfallet.

- Det är avgörande för förbundet att vi får en klok strategi att arbeta med och att den är väl förankrad, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Styrelsen diskuterade även tillsammans med marknadsavdelningen förbundets pågående varumärkesutveckling av förbundet och vår positionering på marknaden.

Styrelsen enades avslutningsvis om behovet att kommande jakttidsprocess påbörjas i god tid och att förbundet står rustat för en genomgående bearbetning.

Tillbaka till överblick