Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Säg vad du tycker om förbudet mot sälprodukter. Sista dagen att skicka in ditt svar är 7 augusti. Foto: Niklas Liljebäck

Ska vi få sälja sälprodukter? Säg vad du tycker

EU-kommissionen vill veta vad EU-medborgarna tycker om förbudet mot att sälja kött, skinn och annat från sälar.
– Svenska Jägareförbundet har arbetat emot förbudet sedan det infördes. Nu finns en möjlighet att påverka kommissionen för att få till en ändring, säger tillförordnad generalsekreterare Åke Granström.

2024-05-29

Efter en dokumentär om säljakt i Kanada blev det en livlig diskussion om klubbning av sälungar. I EU ledde denna diskussion 2009 till ett förbud mot att sälja sälprodukter. Initialt fanns ett undantag för säljakten i Sverige och Finland. Men detta togs bort 2015 eftersom WTO ansåg att EU:s undantag för de egna medlemsstaterna diskriminerade mot Kanada och Norge som inte åtnjöt liknande undantag.
Även om syftet var att påverka jaktmetoderna i den kanadensiska säljakten slog förbudet således mot säljägarna inom EU.
– Det finns en viss efterfrågan på skinn, olja och sälkött. Men jägarna fick inte avyttra produkter från sälar. Eftersom de samtidigt fanns ett behov av att minska sälstammen så slog förbudet mot grundtanken i all jakt – tillvaratagandet, säger Åke Granström.

Bakgrunden ligger i att ingen jägare vill fälla ett djur för att sedan gräva ner det. Förbudet fick genom detta sälen att framstå som enbart ett skadedjur och inte en resurs.
Men efter ett långsiktigt påverkansarbete från de nordiska jägarorganisationerna mot EU-kommissionen har den nu insett att det finns många negativa effekter av lagen. Därför har kommissionen gått ut med en konsultation, vilket är ett formulär som alla i EU kan svara på.
– Förra gången det förekom en konsultation i sälfrågan inkom väldigt många svar som var identiska och tagna från en mall. Detta har medfört att kommissionen kommer sortera bort sådana svar.
– De som vill svara ska använda sina egna ord utifrån vad man själv tycker och gärna konkretisera hur handelsförbudet drabbar en själv och sälförvaltningen, säger Åke Granström.

Ju mer kvalitativa svar som kommer in, desto större är sannolikheten att kommissionen drar rätt slutsatser.
Han uppmanar jägare att svara på samrådet.
– Ju fler som svarar, desto bättre. Det är ett öppet fält där man skriver vad man tycker, eller bifogar en fil med text. Så det är inte svårt. Och man kan skriva på svenska, säger Åke Granström.

Fakta

  • För att kunna bidra måste man först registrera sig eller logga in med ett konto för sociala medier på följande sida: Handel med sälprodukter – utvärdering av EU-reglerna (europa.eu)
  • Registreringen innehåller mejladress, namn, nationalitet.
  • Efter att man registrerat sig får man ett mejl där man verifierar sin mejladress. Därefter kan man fylla i konsultationen.
  • Kommissionen önskar kvalitativa, sakliga och individuella svar. Kopierade svar kommer inte tas i beaktande.
  • Individuella jägare kan dela sina berättelser om hur de drabbas av förbudet; vad de tycker om att man inte kan handla, ens lokalt, med en produkt som man tillåts jaga (etiken kring hållbart nyttjande), hur förvaltningen drabbas (vi borde jaga mer, men hur ska vi kunna det om vi inte kan använda produkterna), hur fisket skadas, om de har kunskap om det, vad de vill att EU gör med mera.
  • Deadline att svara är 7 augusti.

 

Tillbaka till överblick