Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Tyvärr har man inte fullgjort uppdraget med att ”skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapenägare”. Foto: Ted Lagrelius

Vapenutredningen når inte målet

Nu har förslaget från 2022 års vapenutredning lämnats över till regeringen.
– Det finns bra förslag i utredningen men nyttan av de flesta begränsas av olika ”hängslen och livremmar”. Tyvärr har man därför inte fullgjort uppdraget med att ”skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapenägare”, säger tillförordnad generalsekreterare Åke Granström.

2024-05-14

När regeringen gav vapenutredningen ett tilläggsdirektiv blickade den tillbaka på ett antal tillkännagivanden från riksdagen (då de nuvarande regeringspartierna var i minoritet), samt önskemål om förenklingar och förbättringar av lagstiftningen från såväl jägare som sportskyttar. Målet var bland annat att göra det enklare att vara legal vapenägare.

Men resultatet av den ca 1300 sidor långa utredningen når inte fram till den målsättningen. Det märks också tydligt att jägarna och skyttarna inte varit en del av expertgruppen utan där har det endast funnits myndigheter.
– Vi tycker utredningen innehåller bra förslag samtidigt som en del är dåliga. Det är övertydligt att utredaren lyssnat för mycket på framför allt Polismyndigheten, säger Åke Granström.

Nu ska förbundet gå igenom alla detaljer av utredningen för att senare kunna lämna ett remissvar.
– Vi hoppas verkligen att regeringen lyssnar på den samlade jakt- och skytterörelsen och infriar sina tidigare löften och ambitioner. Med ganska enkla grepp kan man sannolikt ta bort mycket av den överadministration som nu föreslås, säger Åke Granström.

Tillbaka till överblick