Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Johan Lundberg, ordförande Jägareförbundet Gävleborg och Ulf Berg, ordförande Jägareförbundet Dalarna lyfter viktiga jaktliga frågor för riksdagspolitiker från Gävleborg och Dalarna.

Jaktfrågor i fokus när Jägareförbundet Dalarna och Gävleborg besökte riksdagen

Jägareförbundet Dalarna och Gävleborg vill synliggöra frågor kring rovdjurspolitiken inför höstens riksdagsval. Med denna träff hoppas de att politikerna blir väl insatta i de utmaningar som finns kring rådande vargförvaltning och att riksdagsbeslutet från 2013 efterlevs.

2022-03-23

Den 22 mars besökte Johan Lundberg, ordförande Jägareförbundet Gävleborg och Ulf Berg, ordförande Jägareförbundet Dalarna riksdagen för att diskutera jaktfrågor med våra riksdagspolitiker från Gävleborg och Dalarna.

Diskussionen inleddes och avslutades med fokus på rovdjurspolitiken. Samtliga närvarande partier från S, M, SD och C (MP, KD och L har inga representanter från berörda län i riksdagen) var överens om att alla måste arbeta hårdare för att nå riksdagens mål om 170-270 vargar. En del höjda ögonbryn syntes också när Johan och Ulf presenterade de senaste siffrorna från vinterns inventering. Deltagarna var överens om att beslutade nivåer ska efterlevas. Oppositionen påpekade att detta är regeringens arbete.

Älgförvaltningen och vikten av att denna utgår ifrån den lokala nivån, var också en fråga på agendan. Problematiken med mindre älgstammar lyftes, samt skadenivåer på skogen och rovdjurens påverkan. Här vill de inte se lagstiftning, utan att de som är berörda av frågorna, jägarna och markägarna kommer överens och arbetar tillsammans för en hållbar förvaltning. Även här rådde enighet i att rovdjuren påverkar jakten och där finns mycket arbete att göra.

Vidare diskuterades att det ligger en proposition om att det allmänna uppdraget ska åter till Svenska Jägareförbundet samt att en översyn av jaktlagstiftningen är på gång. Det konstaterades också att den svenska jägarkåren gör stora insatser för viltet i Sverige, inte minst genom landets eftersöksjägare och insatser vid trafikskadat vilt. 

Riksdagsledamöterna tackade för mötet och bra diskussioner samt uppmanade att kommunicera mer om allt bra Svenska Jägareförbundet gör.

Medverkande riksdagspolitiker:

Carl-Oskar Bohlin                      M

Sofie Eriksson                           S

Roza Güclü Hedin                      S

Peter Helander                          C

Magnus Persson                        SD

Anders W Jonsson                     C

Lars Beckman                           M

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick