Kritik mot länsstyrelsens hantering kring avlysningar av småviltjakten i Jämtland - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Christina Nilsson-Dag

Foto: Christina Nilsson-Dag

Kritik mot länsstyrelsens hantering kring avlysningar av småviltjakten i Jämtland

JÄMTLAND. Under en följd av år har länsstyrelsen i Jämtland valt att avlysa småviltjakt inom områden på renbetesfjällen i länet med anledning av älgjakt. I Norr-och Västerbotten bedömer Länsstyrelserna att detta inte är möjligt och avlyser endast på grund av renskötsel.

2020-07-29

I år finns risk att stora områden söder om E14 i Jämtland blir avlysta från småviltjakt under hela älgjaktsperioden mellan 7/9- 27/9 samt 12/10-25/10. Med anledning av detta har Jägareförbundet Mitt Norrland i dagarna lämnat in en skrivelse till Länsstyrelsen i Jämtland.

- Vi anser att älgjakt och småviltsjakt kan verka inom en och samma sameby så länge dialog förs mellan de olika intressena. Precis som man för det mesta gör i andra delar av länet, säger Gun Fahlander ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland.

Jägareförbundet Mitt Norrland  påtalar i skrivelsen att man har stor förståelse och respekt för renen och samebyns renskötsel men tror att så omfattande avlysningar både vad gäller tid och areal kan bidra både till misstro mot Länsstyrelsen samt ökad polarisering mellan renskötare och övriga jägare vilket vore olyckligt för alla parter.

- Vi ser hellre att vi i samråd och dialog kan hitta lösningar på både kort och lång sikt. Ett konkret exempel på detta är att vi nu har bjudit in samtliga samebyar till dialog och samråd kring detta och andra jaktliga frågor, fortsätter Fahlander.

Jägareförbundet Mitt Norrland bedömer inte att småviltjakten behöver innebära något problem för älgjakten. Man hänvisar i skrivelsen till undersökningar i fjällmiljö med märkta älgar som visat att småviltjakt med hund påverkar älgarnas rörelsemönster mycket lite eller inget alls.

- Vill man minimera risken att älgjägare störs av småviltjägare löses detta enkelt genom kommunikation mellan de olika jägarna och med hjälp av dagens moderna teknik, menar Gun Fahlander.

Man betonar i skrivelsen att det alltid ska finna jaktområden öppna för småviltsjakt inom alla samebyar och tror att jägarnas förståelse för avlysningarna skulle öka om man var mer flexibel och inte avlyser stora områden under långa perioder.

- Ökar man förståelsen så minskar man konflikterna. Vi anser att finns plats för både renskötsel, älgjakt och småviltsjakt under samma tid och i en och samma sameby – fjället är stort nog för båda parter, avslutar Gun Fahlander.

 

SJF-Skrivelse gällande avlysningar av småviltjakt 2020.pdf

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick