Licensjakt ska reglera björnstammen – inte omfattande skyddsjakt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Jägareförbundet vill att licensjakten skall vara det som reglerar björnstammen. Foto: Göran Ekström

Licensjakt ska reglera björnstammen – inte omfattande skyddsjakt

Jägareförbundets länsföreningar i norr har i veckan gått ut med pressmeddelanden där man tydligt tar ställning för licensjakt på björn, inte som idag i vissa län, en omfattande skyddsjakt under våren. En skyddsjakt som många gånger bedrivs från helikopter där exempelvis hona och ungar avlivas – och därefter bränns upp!

2020-10-07

-Vi anser att licensjakten som bedrivs av vanliga jägare skall vara så pass omfattande att behovet av skyddsjakt i exempelvis renkalvningsområden minimeras. I år så avlivades cirka 60 björnar på skyddsjakt i Norrbotten under våren medan endast 20 fick fällas av jägarna under ordinarie jakttid. Vi förstår att det alltid kan behövas ett visst mått av skyddsjakt men skulle hellre sett det omvända – exempelvis 60 fällda under ordinarie jakt och 20 på skyddsjakt, säger Birgitta Isaksson, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten.

2017 var skyddsjakten på björn i Norrbotten så omfattande att det inte fanns något utrymme för efterföljande hösts licensjakt. Senaste åren har antalet björnar som avlivas under våren via skyddsjakt ökat i både Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Detta är en utveckling som oroar Jägareförbundet

-Vi ser en uppenbar risk med att detta synsätt i värsta fall spiller över på annat vilt och det är ingen utveckling vi från Jägareförbundet vill vara med om, förtydligar Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland.

Björn Sundgren, jakt och viltansvarig jaktvårdskonsulent i region norr hävdar att det per definition är licensjakten som skall vara basen i förvaltningen av björn.

- Forskning har dessutom visat att licensjakt på hösten är ett bra sätt att kontrollera och förvalta björnstammen på ett sätt som effektivt minskar skadorna på bland annat renkalv under våren, menar Sundgren.

Avslutningsvis så uttrycker företrädarna för Jägareförbundets länsföreningar i norr oro över en utveckling där myndigheterna i allt högre grad flyttar över olika vilt i en skadedjurskategori och begränsar skadorna med skyddsjakt. Jägarna står upp för viltets värde och vill i mesta möjliga mån förvalta björnstammen via ordinarie licensjakt med god etik som innefattar ett bra tillvaratagande av det fällda viltet.

 Länk P4 Norrbotten Birgitta Isaksson

Länk artikel Svensk Jakt

Pressmeddelande Norrbotten

Pressmeddelande Västerbotten

 Pressmeddelande Mitt Norrland

 

Roger Lundqvist

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick