Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Hans Geibrink, nationellt ansvarig för fjälljaktsfrågor inom Svenska Jägareförbundet. Foto: Madeleine Lewander

Fjälljakten ska vara fortsatt tillgänglig för jägare bosatta i Sverige

Svenska Jägareförbundet är tydligt med att småviltjakten i fjällen ska vara tillgänglig för i första hand jägare bosatta i Sverige - även i framtiden. - Detta är en av våra viktigaste ståndpunkter och vi har under lång tid arbetat för att skapa bra jaktmöjligheter på statens marker i fjällområdet för dem som bor i Sverige. Dessa ska ha förtur till jakten nu och i framtiden, säger Gun Fahlander ledamot i Jägareförbundets förbundsstyrelse.

Dalripa i vinterdräkt. Foto: Hans Notsten/Mostphotos

2020-11-30

Jägareförbundet vill än en gång betona att Girjasdomen enbart reglerar förhållandena inom denna sameby under de mycket speciella rådande förhållanden som gäller där.

Nu ska dessutom rennäringslagstiftningen utredas och Jägareförbundet har deltagit i det sakråd som ska ge ledning i arbetet med utredningens direktiv.

- Vi har i en skrivelse till regeringen med all tydlighet framfört jägarintressets synpunkter, där grunden är att fjälljakten skall vara tillgänglig för alla i Sverige, säger Birgitta Isaksson, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten.

- Vi vill inte på något sätt föregå den kommande utredningen utan den måste få ta tid i och med att det är en komplicerad fråga och viktigt att det blir rätt, säger Hans Geibrink jaktvårdskonsulent och nationellt ansvarig för fjälljaktsfrågor. Däremot så står vi fast i frågan att fjälljakten skall vara öppen för alla boende i Sverige, fortsätter Geibrink.

-Vi vill att våra medlemmarna ska känna trygghet i att Svenska Jägareförbundet arbetar för jakten och medlemmarnas bästa, i detta fall en fjälljakt tillgänglig för i första hand alla boende i Sverige, avslutar Gun Fahlander.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick