Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Elena Elisseeva

Jägareförbundet Boden nådde nya målgrupper på digital årsstämma

NORRBOTTEN. Jägareförbundet Boden var först ut i Norrbotten med att hålla digital årsstämma, detta med bara goda erfarenheter. - Att verksamheten påverkas av att vi inte kan träffas fysiskt är självklart, men samtidigt anpassar vi oss och utvecklas som organisation snabbare nu än tidigare för att möta medlemmarna, säger Daniel Widman ledamot i Jägareförbundet Norrbotten.

2021-02-17

- För två år sedan trodde väl ingen att årsmöten skulle genomföras digitalt. Än idag finns oro för tekniken, hur vi når medlemmarna, blir vi beslutsmässiga som exempel på frågor. Jägareförbundet Boden tog därför hjälp via Studiefrämjandet, gick en förberedande kurs i verktyget Zoom vilket underlättade förberedelser och upplägg av mötet.

- Vi skickade ut kallelse via e-post direkt till medlemmarna för anmälan till årsmötet samt via hemsida och sociala medier, förklarar Widman.

Ny målgrupp nåddes

- Detta gjorde att vi till årsmötet lockade delvis en ny kategori av medlemmar och även riskgrupper till årsmötet som annars inte kunnat delta vid ett fysiskt möte, säger Daneil Widman.

Saker att tänka extra på i ett digitalt möte är mer praktisk planering, lagring av presentationsmaterial, ordning och reda av föredragande, talarordning och vid rösträkningen. Bodens erfarenheter av årsmötet visar att det gick bra, alla hade förståelse och respekt för att det var första gången.

Widman fortsätter.

- Vi inser också att detta sannolikt kommer vara ett nyläge, där det tekniska mötet kommer komplettera våra fysiska möten även i framtiden som ett forum där vi når fler/nya medlemmar på ett sätt som passar dem.

 

Daniel Widmans tips för ett lyckat digitalt möte

-Starta mötet med en genomgång för att begära ordet, röstning och ljudhantering.

-Utse en tekniskt ansvarig för mötet som håller koll på frågor, problem från deltagare

-Tänk på att lägga in korta pauser för att ge utrymme för frågor mellan punkter

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick