Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Jägareförbundet vill att licensjakten på hösten ska vara den jaktform som reglerar björnstammen - inte skyddsjakt på våren.Foto: Mostphotos

Nu läggs grunden till hur mycket rovdjur som får jagas i norr

Viltförvaltningsdelegationerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har i dagarna haft möte. Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen och består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor. Här finns jakt-och viltvårdsintresset med representanter från Jägareförbundet i norr med. Synpunkter från delegaterna i viltförvaltningsdelegationen ligger till grund för länsstyrelsebeslut om exempelvis hur många rovdjur som får fällas under licensjakt.

Peter Eriksson, representant för jakt och viltvård i Viltförvaltningsdelegationen i Jämtland. Foto: Madeleine Lewander

2021-02-19

Norrbotten

Länsstyrelsen informerade att inventeringen av lodjur preliminärt visat 13,5 familjegrupper. Länsstyrelsen bedömer att detta tillsammans med en rad beviljade skyddsjakter på lo innebär att det inte finns utrymme för någon licensjakt på lodjur i år utifrån den nivå på lostammen som är beslutad.

Beslut för licensjakt på björn tas senare i vår men uppfattningen från Jägareförbundets representant är tydlig.

- När det gäller björn så håller vi fast vid att licensjakt under hösten ska vara den jaktform som reglerar stammen, inte en omfattande skyddsjakt under våren. Ifall licensjakten är väl tilltagen så kommer skyddsjaktsbehovet med automatik att minska, menar Mikael Samuelsson, företrädare för Jägareförbundet Norrbotten.

I Norrbotten genomförs under kommande sensommar och höst en björnspillningsinventering där jägarna och andra som vistas i skog och mark spelar en viktig roll.

 - Ju fler prover som lämnas in desto närmare sanningen om björnstammens storlek kommer vi. I exempelvis Västernorrland innebar den senaste spillningsinventeringen en högre björntilldelning än väntat, säger Mikael Samuelsson.

Västerbotten

Gällande björn så hade Jägareförbundet Västerbotten som huvudförslag att bibehålla nuvarande mål för stammen, vilket också antogs av delegationen. Beslutet för hur många björnar som kommer att tilldelas jägarna beslutas senare.

– Man kan anta att det borde innebära en liknande björntilldelning. Även vi vill förstås att licensjakten ska vara den jaktform som ska reglerar stammen, även om vi kan ha förståelse för en viss skyddsjakt när behov uppstår, säger K G Abramsson, ordförande i Jägareförbundet Västerbotten.

När det kommer till nivån av lodjur och kommande tilldelning var förslaget från Jägareförbundet Västerbotten i paritet med länsstyrelsens. Länsstyrelsen beslutade att detta ger utrymme för en jakt på 13 lodjur i Västerbotten fördelade på två områden.

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/djur/jakt-och-vilt/lodjursjakt.html

Jämtland

I Jämtland är ambitionen att alla beslut om de stora rovdjuren ska tas samtidigt för att få en blick av det totala rovdjurstrycket i länet.

När det gäller lodjur så togs beslut om kommande jakt och de övergripande riktlinjerna. Detta innebar att 17 lodjur får fällas i Jämtland fördelat på 6 områden.

Jakt-och viltvårdsintressets förslag om att länsstyrelsen ska kunna omfördela kvoten mellan jaktområden antogs.

- Det innebär alltså att Länsstyrelsen kommer kunna fördela om eventuellt kvarvarande lodjur om man bedömer att omfördelningen är förenlig med licensjaktens syfte, säger Peter Eriksson, jakt- och viltvårdsintressets representant tillika ledamot i Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse.

- Beslut om licensjakt på björn tas senare i vår och precis som i alla andra länsföreningar i norr, så vill vi att licensjakten på björn skall vara så pass väl tilltagen att behovet för skyddsjakt blir ett minimum, säger Gun Fahlander, ersättare för jakt- och viltvårdsintresset samt ledamot i Svenska Jägareförbundet förbundsstyrelse.

https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/djur/jakt-och-vilt/jakt-pa-lodjur.html

Västernorrland

I Västernorrland gick delegation på Jakt-och viltvårdsintressets förslag när det gäller förvaltningsintervallet för björn med lägre tak än vad länsstyrelsen gav i sitt förslag.

-Det borde innebära möjlighet till licensjakter på björn som går mer mot förvaltningsmålet än tidigare, lite mindre hängslen och svångrem, säger Sven Norgren jägarintressets representant i Västernorrland.

När det gäller lodjur så bedömde länsstyrelsen att det  inte fanns utrymme för någon lodjursjakt i Västernorrland. Man hänvisar till att inventeringsresultatet inte når upp till det mål som är satt för stammen i länet. I bedömningen har länsstyrelsen även vägt in att det också måste finnas utrymme för eventuella skyddsjakter.

– För att få så ännu säkrare siffor kommande år är det viktigt att så många som möjligt rapporterar in förekomst av lo via exempelvis appen Scandobs och att myndigheten jobbar vidare att utveckla inventeringen via viltkameror, säger Norgren.

https://www.skandobs.se/

Jakt- och viltvårdsintresset  representeras av följande personer i länen i norr

Norrbotten:  Mikael Samuelsson, Arvidsjaur, ledamot i Svenska Jägareförbundet förbundsstyrelse.

Västerbotten: K G Abramsson, Vilhelmina, tillika ordförande i Jägareförbundet Västerbotten.

Jämtland: Peter Eriksson, Skyttmon, ledamot i Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse. Ersättare:

Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland samt ledamot i Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse.

Västernorrland: Sven Norgren, Sundsvall, ledamot i Jägareförbundet Mitt Norrland.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick