Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Björnspillningsinventeringen i Mitt Norrland visar på en ökande björnstam. Foto: Göran Ekström

Jägarna hade rätt, björnstammen ökar!

JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. Den 1 juni meddelade Länsstyrelserna för Jämtland och Västernorrland resultatet från höstens björnspillningsinventering och det visar att björnstammen har ökat i båda länen. Mitt Norrlands björnstam är stor. Det är tack vare Mitt Norrlands jägare och jaktvårdskretsar som inventeringen fått den data som har krävts för att uppskatta björnstammen.

2021-06-01

Under vintern har Naturhistoriska Riksmuseet arbetat med alla spillningprover som har samlats in under höstens inventering och den 1 juni presenterades resultatet. I Jämtland visar inventeringen att det finns 1044  björnar och i Västernorrland finns det 442 björnar. Jägarnas björnobs under de senaste tre åren visar samma trend, att björnstammen ökar.

Viltförvaltningsdelegationerna i länen har eller kommer besluta om nya förvaltningsmål för björnstammen under våren. Och med tanke på björnstammens ökning är det viktigt att delegationerna kan påverka länsstyrelserna att ta beslut om tilldelning genom licensjakt för att nå förvaltningsmålen.

- Vi arbetar för att nå förvaltningsmålen och att björnstammen skall förvaltas genom licensjakt, säger Gun Fahlander ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland.

Jägareförbundet Mitt Norrland arbetar för att licensjakten skall vara det självklara valet för att förvalta björnstammen, skyddsjakt ska användas vid behov, men inte som förvaltningsmetod. Jägareförbundet ser med oro på en utveckling där myndigheterna i allt högre grad flyttar över olika vilt i en skadedjurskategori och begränsar skadorna med skyddsjakt. Jägarna står upp för viltets värde och vill i mesta möjliga mån förvalta björnstammen via ordinarie licensjakt med god etik som innefattar ett bra tillvaratagande av det fällda viltet. Det är viktigt att tilldelningen på licensjakten nu höjs och att man har en jämn avskjutning under 5 år som verkar för att nå mot förvaltningsmålen i respektive län.

- Nu krävs det att Länsstyrelserna beslutar om ett betydligt större antal björnar att fälla på licensjakt för att närma sig beslutade mål för björnstammen i Mitt Norrland, säger Gun Fahlander.

Det är tack vare Mitt Norrlands jägare och jaktvårdskretsar som inventeringen fått den data som har krävts för att uppskatta björnstammen. Över 5 500 spillningprover har samlats in och analyserats från Mitt Norrland under inventeringen i höstas och det är fler än vid inventeringen 2015.

- Vi vill rikta ett stort tack och mycket bra arbete av alla jägare och jaktvårdskretsar som har gjort inventeringen möjlig, avslutar Fahlander

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick