Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Christer Zakrisson, jaktvårdskonsulent, var instruktör på ripsnarkursen. Foto: William Sidenbom

Utbildning i urgammal jaktform

VÄSTERBOTTEN. Sista februari hölls en utbildning i den ädla konsten att snara ripor. En urgammal jaktform som är tillåten för jakt efter dalripa och fjällripa norr om 58 grader nordlig bredd (latitud).

Träning på att sätta ut riphag och "björkrisväggar" på ripsnarkursen. Självklart med skidor på fötterna. Foto: William Sidenbom

2023-03-06

Utbildningen ger deltagarna ett ripsnarkort, som är ett grundkrav för att få bedriva denna uråldriga jakttradition.
Kursen varvade teori och praktik. Femton deltagare övade på att tillverka snaror och bygga riphag i gatubelysningens ljus, självklart med skidor på fötterna.

 

Fotnot:
På statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbotten och i Norrbotten, samt på renbetesfjällen i Jämtland, krävs även snarningstillstånd av länsstyrelserna.
Dessa snarningstillstånd kan sökas av boende ovan odlingsgränsen. (Generella regler: Allmänna villkor för småviltsjakt på statens marker ovan odlingsgränsen och inom renbetesfjällen i Jämtlands län).

 

 

 

Tillbaka till överblick