Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Här i tandcementet ovanför blå pilen, kan man räkna årsringar och fastställa älgen ålder. Foto: Björn Sundgren

Bestäm älgens ålder - så gör du

Den 1 september drar älgjakten igång i norra Sverige. Årets höjdpunkt för många jägare, där det samtidigt blir allt viktigare att hålla koll på våra älgar. 
- De senaste åren har intresset för att aktivt förvalta vår älgstam ökat i takt med att antalet älgar sjunker och att ta reda på hur gammal den skjutna älgen är en viktig pusselbit, säger Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

Här sågas tandsnittet i pennans längdriktning. Foto: Björn Sundgren

2023-08-29

Många jägare har börjat inse att jakten är mer än att bara ha trevligt i skogen och få bra kött i frysboxen, det är också på det viset vi får en älgstam av bra kvalitet för framtiden. Om vi hanterar jakten rätt och skjuter rätt djur och lämnar rätt djur kvar i skogen till kommande år påverkar vi den framtida älgstammen positivt.

Högre medelåder på älgarna ger bättre älgstam

En hög kvalitet på älgstammen brukar sammanfattas med att älgarna har en relativt hög medelålder som i sin tur innebär att det finns större tjurar i markerna och korna producerar bra med kalv och fler tvillingkalvar. Kvalitet visas också genom att kalvarna under hösten är stora och välnärda.
Men hur vet man då åldern på de älgar man fäller? Det är relativt enkelt att få en uppfattning om älgen är yngre eller äldre genom att titta på slitaget av tänderna, men vill man vara mer säker krävs lite utrustning och lite utbildning.

Fjolingen har ljusare tre främre kindtänder 

När man slaktat älgen och huvudet ligger på sidan av skär man fram så att man kan se kindtänderna. Detta räcker för att avgöra om älgen är en fjoling eller ett äldre djur. Fjolingen har de tre främre av de sex kindtänderna ljusare än de bakre, alternativt sitter mjölktänderna kvar över de permanenta tänderna men kan petas bort. Finns det bara fyra kindtänder är det en kalv ni har fällt!

Så tar du ett tandsnitt och räknar årsringar

Är älgen äldre än en fjoling så krävs det att man snittar en kindtand för att få fram årsringarna i tandcementet. Det låter avancerat men görs relativt lätt med några enkla redskap.
Det bästa är såga av käken på bägge sidor om kindtänderna så man får en lätthanterlig tandrad att arbeta med och sedan skära bort så mycket kött som möjligt och låta den lufttorka. Om man kokar eller fryser käken blir åldersbestämningen svårare då årsringanra i tandcementet har en tendens att flyta ihop. Kom ihåg att märka upp vilken älg som käken kommer ifrån.

Den fjärde kindtanden framifrån kapas sen enligt bilden, gärna med en bågfil. Snittytan putsas med sandpapper och fuktas med matolja. De årsringar man då förhoppningsvis får fram i den nedre delen av tandsnittet visar ålder på älgen efter det att den fått sina permanenta tänder, alltså får man lägga på ett år då den var kalv med mjölktänder. För att se dessa årsringar krävs ofta en lupp, alternativt kan man fotografera med mobilen och sedan förstora bilden.

 

Länk till bildspel åldersbestämning älg. PowerPoint-presentation (viltdata.se)

Tillbaka till överblick