Jägareförbundet Jönköping fokuserar på vildsvin - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Mostphotos

Jägareförbundet Jönköping fokuserar på vildsvin

JÖNKÖPING. Under åren 2020 och 2021 kommer Jägareförbundet Jönköping att genomföra en större satsning för att öka på kunskaperna om det nygamla viltet vildsvin. Ett vilt som kan ses som en fantastisk resurs men som även kan skapa stora problem.

2020-04-22

Under ett jaktår, som pågår från 1 juli till och med den sista juni, fälls ca 7000 vildsvin i Jönköpings län vilket innebär stora mängder ekologiskt kött. Vildsvinen orsakar stora skador för lantbrukare runt om i länet och för att minska skadorna krävs utökade kunskaper om förvaltningen av vildsvin. Satsningen som Jägareförbundet Jönköping genomför inkluderar därför flera utbildningstillfällen inom olika områden där jägare kan utbilda sig och förbättra sina kunskaper i förvaltningen av vildsvin. 

Jakten och förvaltningen av vildsvin ställer höga krav på jägare, inte minst då vildsvinet är ett nattaktivt djur. Vildsvinen genomför sina födosök under natten och det är även då som de kan skapa skador för lantbruket. Att jaga på fält med växande gröda är en av många åtgärder som behövs för att minimera skadorna för lantbrukarna. Detta hoppas Jägareförbundet Jönköping kunna bidra med kunskap kring genom denna satsningen. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick