Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Instruktörsledd träning för dig och din hund hos Agusa vilthägn

Foto: Thomas Ohlsson

Träna din hund inför vildsvinsjakt!

Hundar som skadas eller dödas av vildsvin har ökat de senaste åren. I många delar av Sverige beror ökningen på att vildsvinen blivit fler. I Agusa vilthägn utanför Degerberga ordnar Svenska Jägareförbundet utbildning av hundförare.

2021-06-21

- Många ger sig ut med för unga hundar. Fler skulle behöva ställa sig frågan om hunden är mogen för vildsvinsjakt, säger Mikael Wilhelmsson utbildare på Agusa vilthägn.

Agusa vilthägn kan vara behjälplig med detta problem, då de erbjuder instruktörsledd träning för hundförare och hund. Den träning som erbjuds är anpassad för vildsvinshundar och utförs på vilda vildsvinsgaltar i hägnet. De arbetar främst för att presentera en jaktsituation som passar varje hund, för att olika hundar ska ha möjlighet att lära sig bemöta och hantera vildsvinen under jakten. Det har dels att göra med hundens eventuella erfarenheter, ålder och mental mognad. Även rasen och nedärvda egenskaper spelar stor roll.

Agusa vilthägn har ett stort fokus på hundträning och diplomtest av vildsvinshundar och arbetar för att hundföraren och hunden ska bli mogen för vildsvinsjakt. Agusa vilthägn är ett av fyra godkända hägn i Sverige för diplomtester med ett upptagningsområde som rör sig i södra delarna av Sverige.

Du kan läsa mer om hur du bokar en instruktörsledd träning på Svenska Jägareförbundets hemsida.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick