Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: WildMedia/Mostphotos

Fällfångst - en stor viltvårdsinsats

Fångst av räv, grävling, mård och mink är inte bara en jaktform utan en stor viltvårdsinsats. Dessa små predatorer kan många gånger ha en stark inverkan på det övriga småviltets möjligheter att klara föryngring och häckning. Inled fångstsäsongen med att leta upp bra fångstplatser, anlägg dragåtlarna och håll i fångstsäsongen hela jakttiden ut. 

2021-09-07

För fångst av räv används uteslutande levandefångstfällor. En gammal och väl beprövad modell är den Värmländska tunnelfällan. Att noga förbereda platsen som fällan ska byggas på är mycket viktigt. Det krävs en plan yta i ett vindskyddat läge där räven gärna passerar, exempelvis intill ladugårdar, åkerkanter, skogsbryn och sjöstränder. Utrymmet precis utanför fällan måste fyllas ut med jord så att golvet hamna i marknivå. I princip ska marken övergå i golv utan att det märks. Golvet täcks sedan med hönsgödsel.  

Till skillnad mot räven är grävlingen förhållandevis enkel att ta i fälla. Grävlingfällor av nätmodell är den enklaste och fullt tillräcklig. Fällan placeras där grävlingen födosöker och ofta rör sig. Exempelvis under körsbärsträdet, invid grytet eller grävlingstigen vid sädesfältet. Grävlingen är förtjust i sötsaker, så honung, sirap och plommon är bra beten i fällan. Även torkad fisk fungerar bra. 

Mården är vanligt förekommande i hela landet. Du hittar jakttiderna här. Slagfällan placeras lämpligen i ett träd minst 1,5 m över mark eller på ett par slanor mellan två träd. Lägg tid på att hitta lämpliga fångstplatser så som hålträd, ekorrbon eller stenskravel där mården gärna tar sin daglega, det lönar sig. Mården är en gottegris, beta fällan med honung och frukt. 

Minken fångas med slagfälla som placeras utmed sjöstranden eller på en spång, antingen ut i vattnet eller över ån. Även under broar där minken styrs naturligt mot fällan är bra platser. Att styra minken till fällan med vandringshinder är ofta effektivt. Minken har också svårt att motstå håligheter som gryt eller lagringsplats. Fällan betas lämpligen med färskt kött från fågel eller fisk. Undvik att betet surnar, det avskräcker minken.  

Att arrangera en dragåtel är ett sätt att innan fångssäsongen väcka intresse för just din fångstplats. Då fungerar allt från att kasta ut små mängder av kött eller annat slaktavfall en tid innan fångstsäsongen. Det kan också vara en musborg, som bestående av halm och spannmål under skydd. Det drar till sig möss som i sin tur drar till sig predatorer. 

Tillbaka till överblick