Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Intresserade mark- och skogsägare inspireras till åtgärder som gynnar variation i markerna. Foto: Josefine Gustavsson

Nyskapande naturvård i skogen

Svenska Jägareförbundet deltar aktivt i projektet Nyskapande naturvård – en avknoppning från den småländska skogsstrategin.

Under årets anordnas flera exkursioner och seminarier för att utbyta idéer och erfarenheter. Foto: Elias Turesson

2023-02-15

Under det gångna året har fyra exkursioner, ett digitalt seminarium om kantzoner samt en avlutande konferens och exkursion genomförts. Den första exkursionen i maj 2022 genomfördes på jaktvårdskonsulent Elias Turesson fastighet i Kronobergs län. Här ligger fokus på att öka variationen och framför allt lövandelen, vilket medför bättre biotoper för naturens alla invånare, såväl djur som fåglar, insekter och växter.

- Våren 2005 fick jag chansen att ta över släktgården och jag köpte den med den liggande skogen. När jag stod och tittade ut över förödelsen på en av de största brötarna tänkte jag för mig själv, att det här måste ändras på. 40 hektar av gårdens 75 hektar produktiva skogsmark hade blåst ner varav 90 % gran. Där och då bestämde jag mig för att göra fastigheten lövdominerad. Då jag alltid haft ett stort intresse för skog, natur, djur, jakt och samspelet mellan dessa delar blev det också ett långsiktigt arbete för att öka variationen och mångfalden på fastigheten. Ett arbete som inte bara bygger en bättre miljö för naturen och dess invånare utan också ger mig som fastighetsägare livskvalité, menar Elias Turesson.

Under nuvarande år kommer ännu ett antal exkursioner och seminarium att genomföras. Dessa aktiviteter riktar sig mot mark- och skogsägare som gör och vill göra åtgärder som gynnar variationen i sina marker. Det handlar om att öka och skapa naturvärden genom åtgärder och miljöer på alla möjliga sätt utan att det blir formella skydd eller inskränkningar.

På alla fastigheter finns mindre områden, kantzoner, brynmiljöer, små kärr, våtmarker, kulturmiljöer och liknade miljöer där man kan arbeta lite annorlunda än det traditionella brukandet och traditionellt naturvårdsarbete.

Projektet är tänkt som ett forum för skogsägare att utbyta erfarenheter, idéer och inspireras.

Tillbaka till överblick