Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Nya skjutövningar att prova och ta med sig hem till skjutbanorna var en del av inspirationsdagen för att få fler att regelbundet öva sitt skytte. Foto: Hanna Ståhl

Inspirationsdag: tema skytte

VÄSTRA GÖTALAND Både jakten och jägarna blir bättre av att spendera mer tid på skjutbanan. I Västra Götaland bjöd länsföreningen in till en inspirationsdag för att få fler att öva sitt skytte med nya skjutövningar och satsningar.

2024-05-02

Lördagen 6 april bjöd Jägareförbundet i Västra Götaland in skytteinstruktörer, representanter från skjutbanorna och representanter från jaktvårdskretsarna i länet till en fullspäckad dag med skytte i fokus.

Skyttegruppen i Västra Götaland bjöd in representanter med koppling till skytteverksamheten för att få ett utbyte av erfarenheter och inhämta förslag på kommande satsningar – allt i syfte att öka intresset för skytte bland jägarkåren. Man vill även ge inspiration till jaktliga skjutövningar som kan genomföras på skjutbanorna runt om i länet.

På förmiddagen genomfördes en workshop där deltagarna diskuterade olika frågeställningar, bland annat:

  • Jägare önskar hjälp av en skytteinstruktör, kan det organiseras och bokas?
  • Hur skapar vi en positiv känsla med en vilja att komma tillbaka och lära sig mer?

Efter en snabb lunch förflyttade sig gruppen från teorilokalen till Svegeråsens skjutbana för praktiskt skytte på eftermiddagen. Halva gruppen började med att skjuta hagel och den andra halvan sköt kula.

Deltagarna fick genomföra två praktiska övningar för hagelskytte. Genomgående för dessa övningar var att innan skottet togs skulle en plan för skottets genomförande skapas. En övning var en ren teknikövning för att förstå hur en grundläggande plan byggs upp och genomförs. Även olika skyttetekniker testades för att förstå dess skillnader. Vid denna övning arbetade deltagarna två och två där en fick ta rollen som instruktör och en som elev för att öva sig i rollen som instruktör på skjutbanorna.

Den andra övningen var inspirerad av ett jaktligt scenario med syfte att träna utifrån förutsättningar vid praktisk jakt. I detta fall skedde skyttet från ett gömsle där deltagaren fick testa stående och sittande skytte.

Kulskyttet bestod av stillastående skytte på 50 meter: fristående, fristående med ojämnt underlag och stående skytte med stöd. Syftet med denna övning var att se hur gruppens gemensamma träffbild förändrades. Det sköts även på älgbanan med diverse störande moment.

 

Text: Hanna Ståhl

Tillbaka till överblick