Vad kan vi göra för fältviltet? - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Mostphotos

Vad kan vi göra för fältviltet?

LÄNSORDFÖRANDEN. I en tid när det kan kännas som att det enda som räknas är klövviltet och de stora rovdjuren, så undrar man vad det finns att göra för att öka intresset för fältviltet och småviltsjakten.

Hans Olsson, Ordförande Jägareförbundet Gotland. Foto: Privat

2019-04-29

Jägareförbundets fältviltsprojekt är igång och på demogårdarna kan man se exempel på viltvårdsåtgärder i fält samtidigt som kurser och utbildningar erbjuds.
En annan minst lika viktig aspekt, utöver enskilda projekt, är att vi genom detta lyckas sprida information om nyttan och omfattningen av de synergieffekter som skapas genom vårt viltvårdsarbete.
Insatserna bidrar till att skapa ett vackert blommande landskap där det som regel finns mer fjärilar, humlor, insekter och småfågel än där det inte gjorts några viltvårdsåtgärder.
Men det räcker inte med att enbart utbilda jägarkåren.
För att lyckas fullt ut måste det också finnas incitament för lantbrukarna att avsätta fältkanter, brukningshinder och annan icke produktiv mark för åtgärder som främjar biologisk mångfald. Det måste löna sig helt enkelt.
Där kommer politiken och Jordbruksverket in i bilden. De har en avgörande roll i arbetet för ett mer fördelaktigt regelverk i den kommande EU-stödsperioden.
Därför behöver också Svenska Jägareförbundet prioritera frågan och se till att skapa förståelse bland beslutsfattare och departement.
Lyckas man med det kommer mångfalden i odlingslandskapet att kunna öka drastiskt.

Hans Olsson
Ordförande Jägareförbundet Gotland
Länsordförandes krönika i Svensk Jakt nr 5/2019
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick