Reformivern skakar väggarna i högborgen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Mostphotos

Reformivern skakar väggarna i högborgen

LÄNSORDFÖRANDEN. Svenska Jägareförbundet kommer från en folkrörelse med fast förankring i den svenska myllan. Intresset för viltet, jakten och naturen har gett oss en gemensam grund trots olika förutsättningar.

Linda Mattisson-Olsson Ordförande Jägareförbundet Blekinge. Foto: Privat

2019-05-27

Närheten till den lokala jaktvårdsföreningen har inneburit samhörighet med kort väg till beslut och verksamhet.
Detta har inte minst angetts som argument för att Jägareförbundet är bäst lämpat att ta hand om Jakt- och viltvårdsuppdraget. Uppdraget utgör en viktig och prestigefylld uppgift, men ligger inte till grund för förbundets existens.

Jägareförbundet bildades för viltet, viltvården och jägarna.
Styrkan i organisationen är den breda förankringen som möjliggör lokal viltförvaltning och därmed välmående viltstammar. Det här utgör själva hörnstenarna. 
Detta kan vara värt att minnas då reformivern skakar väggarna i Jägareförbundets högborg och centralisering och likriktning kan sägas genomsyra det nya förslaget till förbundsstadgar.

Organisationen slimmas och effektiviseras, alla ska gå i samma takt och möjligen står vi snart inför den största förändring Jägareförbundet genomgått sedan det bildades, slutet på federationen.
Förändring är inte alltid av ondo och ibland till och med nödvändig.
Men det är nog dags för oss alla att fundera lite extra kring var vi kommer ifrån och vart vi är på väg.

Linda Mattisson-Olsson
Ordförande Jägareförbundet Blekinge
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick