Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Åsa Norrby

Vi behöver utbilda fler nya jägare

LÄNSORDFÖRANDEN. Utbildar vi för många nya jägare? Kommer alla nya jägare ut på jakt eller hamnar bössan på hyllan innan man ens börjat jaga?

Leif Thomsen Ordförande Jägareförbundet Östergötland. Foto: Privat

2020-08-31

Jägarskolorna går bra. Intresset för att utbilda sig till jägare är stort och många, främst unga men även de som kommit upp lite i ålder, tar jägarexamen.

Men nästa steg – att komma med i ett jaktlag – är svårt. Här behöver markägare och jaktlag vara mer aktiva och öppna för nya sätt att knyta till sig nya jägare. Bjuda in gästjägare oftare, ställa upp som faddrar, använda flera olika ”prova på-medlemskap”. Eller ta in jägare på del av jakten.

Vissa jägare fastnar för en typ av jakt och brinner för det. Exempelvis nattjakten på vildsvin. Varför inte knyta ihop flera jaktmarker och jaktlag för just den jakten? Här behöver såväl markägare som jaktlag vara mer öppna och inbjudande, så att man lär känna nya jägare och enkelt kan knyta dem till sig när behovet uppstår.

Hur ser då behovet av nya jägare ut? Förutom den naturliga omsättningen i jaktlagen gör de stora klövviltstammarna, framför allt i södra Sverige och främst när det gäller vildsvin, att behovet av jägare ökar.

Till detta finns också ett ständigt behov av att fylla på med nya eftersöksjägare till NVR. Därutöver ser behovet av skyddsjakt, efter bland annat skarv och olika invasiva arter, ut att öka.

Vi behöver således utbilda fler – inte färre – nya jägare och vi behöver bli bättre på att fånga upp de nya jägarna och hjälpa dem ut till markägare och jaktlag.

Leif Thomsen
Ordförande Jägareförbundet Östergötland

Länsordförandes krönika i Svensk Jakt nr 9/2020

Tillbaka till överblick