Aktivisterna sätter sig över demokratin - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Kommande mandatperiod har alla förutsättningar att även den blir god för jägarkåren i Sverige. Foto: Most photos

Kommande mandatperiod har alla förutsättningar att även den blir god för jägarkåren i Sverige. Foto: Most photos

Aktivisterna sätter sig över demokratin

FÖRBUNDSLEDARE. Under Almedalsveckan fick vi flera positiva besked, bland annat om fleråriga beslut för jakt- och viltvårdsuppdraget. Vi fick även en insikt om hur djurrättsaktivisterna jobbar för att störa det öppna demokratiska samtalet, skriver generalsekreterare Bo Sköld och förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2018-09-04

Det råder inget tvivel om att sommaren 2018 kommer att hamna i historieböckerna. Kanske för rekordvärmen och torkan, men också för de många bränderna som rasat runt om i landet. Ett stort tack från förbundet till alla er som gjort enastående insatser för att bekämpa dessa.

Om ett par dagar är det allmänna val i Sverige. Val är alltid viktigt och för Svenska Jägareförbundet är de enskilda partiernas jaktpolitiska program och förslag det som är mest intressant.

Som medlem och läsare av Svensk Jakt har du under sommaren kunnat ta del av tidningens jaktpolitiska valbevakning. Partiernas svar på ett antal, för oss viktiga frågor, finns redovisade och partierna har under sommaren haft chans att utveckla sina tankar om den framtida jakten och viltförvaltningen i Sverige.
Förbundet hade en framgångsrik vecka i Almedalen, med många intressanta och givande politikermöten.

Jägareförbundet hade ett antal prioriterade frågor vi ville ha svar på. Bland annat fleråriga beslut för jakt- och viltvårdsuppdraget, tydligare mandat för viltförvaltningsdelegationerna, en förutsägbar rovdjurspolitik och småskalig försäljning av vildsvinskött för oss jägare.
I många av dessa frågor fick vi positiva kvittenser och löften från de många folkvalda vi mötte under veckan.

Vi fick också under veckan på Gotland en oväntad insikt om hur djurrättsaktivisterna jobbar för att störa det öppna demokratiska samtalet. Detta när vi arrangerade en paneldebatt med riksdagspartierna.
I slutändan var det bra att fler fick se hur aktivisterna sätter sig över demokratins spelregler.

Veckan avslutades med att vi fick besked om den kommande utredningen gällande småskalig försäljning av vildsvinskött. Ett av flera steg mot en bättre förvaltning av vildsvinen och, inte minst, för att tillgängliggöra det fantastiska vildsvinsköttet.
Kommande mandatperiod har alla förutsättningar att även den blir god för jägarkåren i Sverige. Vi har ett bra utgångsläge, vi har världens högsta acceptans, 89 procent av svenska befolkningen accepterar jakt.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med nästa regering, oavsett hur den ser ut, för att fortsätta utveckla jakten och vilt-vården för oss och framtida generationer.
Som stolta jägare, kommer vi alltid arbeta för medlemmarnas och jaktens bästa.
Glöm nu inte att gå och rösta den 9 september.

Torbjörn Larsson, förbundsordförande
Bo Sköld, generalsekreterare
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick