Medlemmarna i fokus - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Mostphotos

Medlemmarna i fokus

FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet och dess medlemmar har i decennier visat vägen till en viltförvaltning i världsklass, men det finns alltid mer att göra. Årsstämmans beslut om hur förbundet ska utvecklas de kommande åren är startpunkten för en viktig resa vi ska göra tillsammans, skriver generalsekreterare Bo Sköld.

Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld. Foto: Madeleine Lewander

Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld. Foto: Madeleine Lewander

2018-09-26

Jägarnas säsong är verkligen nu. Kanske har du redan jagat bock, björn, hjort, skogsfågel – eller precis inlett älgjakten. Oavsett vilken jakt du bedrivit under sensommaren hoppas jag att den gett dig fina upplevelser.
Jag säger ofta att Sverige är ett fantastiskt jaktland och lägger till att jag är stolt som jägare och medlem i Svenska Jägareförbundet.
Jag menar det verkligen, och varje tur med bössan och hunden i skogen bekräftar detta. Med ett par undantag i de rovdjurstätaste länen har nästan alla fantastiska jaktmöjligheter med vilt över hela vårt land och vi har en lagstiftning som ger oss jägare förtroendet att förvalta viltet på ett klokt och etiskt sätt.

Vi har lagt en torr sommar bakom oss, den kommer att ha betydelse för viltet under en tid framöver. Förbundets uppmaning att samla äpplen och lägga ut till älgarna blev mycket uppmärksammad. Det är så klart inte lösningen på torkan, men det visar tydligt att jägarna är djupt engagerade i viltets väl.
Detta är givetvis utmärkt och allas engagemang behövs, dock inte bara för att fördela äpplen till viltet förstås.
Svenska Jägareförbundet och dess medlemmar har i decennier visat vägen till en viltförvaltning i världsklass. Det har vi alla nytta av nu. Men det finns, som alltid, mer att göra.

I början av sommaren tog ni medlemmar, via era ombud på stämman i Kiruna, beslut om hur förbundet ska utvecklas de kommande åren.
Signalen från er är tydlig: Svenska Jägareförbundet ska lägga ännu mer fokus på medlemsnytta, vi ska växa och rekrytera fler medlemmar.
Vi ska fortsätta utveckla vår kompetens i den faktabaserade viltförvaltningen, men vi ska tänka efter både en och två gånger över hur detta är till nytta för er medlemmar.
Era betydelsefulla insatser med viltvård, trafikeftersök, inventering och annat är ovärderliga bidrag till svensk viltförvaltning.
Vi ska bygga vidare på en lokalt och regionalt förankrad viltförvaltning med bra nationella och internationella ramverk. Vi ska bygga vidare på den unika konstruktion som gjort svensk viltvård världsledande.
Allt detta är möjligt tack vare er, ni som är medlemmar i Svenska Jägareförbundet.

Efter att vi nyligen summerat antalet medlemmar i förbundet kan vi glädjande nog notera en positiv utveckling inom flera medlemskategorier. Vi behöver bli starkare, fler och vi behöver bli ännu bättre. Beslutet om Jakten på framtiden 2024 är startpunkten på en viktig resa vi ska göra tillsammans.

Bo Sköld Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 10/2018

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick