Ditt stöd gör skillnad - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Ditt medlemskap och därmed stöd till Svenska Jägareförbundet är oerhört viktigt för jaktens framtid. Foto: Mostphotos

Ditt stöd gör skillnad

FÖRBUNDSLEDARE. Europeiska jägarfederationen FACE, som just nu leds av Svenska Jägareförbundet, står enad i arbetet för Europas sju miljoner jägare. Men för varje jägarrepresentant som arbetar i Bryssel har vi 30 antijägare emot oss. Därför är ditt stöd så viktigt, skriver Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson

2019-10-29

Det är lätt att känna en viss hopplöshet inför EU och byråkratin. Delvis kan jag hålla med. Det finns över 40 000 anställda, cirka 750 parlamentariker och många tusen lobbyister. Det politiska spelet är invecklat och tidskrävande att påverka.
Samtidigt är det avgörande att den svenska jägarkåren har ett inflytande på den europeiska arenan. Vi måste bevara den svenska jakttraditionen. Upp till 80 procent av de lagar och regler som berör varje enskild jägare härstammar från Bryssel.
Därför är det självklart att Jägareförbundet har representation i Bryssel sedan många år, vilket vi är ensamma om.
Vi är också medlemmar i den europeiska jägarfederationen FACE med 36 medlemsländer och 14 anställda, som sitter ett stenkast från parlamentet och kommissionen.

FACE representerar sju miljoner jägare, vilket gör den till världens största representativa organ för jägare och till en av Europas största civila organisationer. Dessutom leds FACE just nu av Svenska Jägareförbundet.
Det är alltid svårt att prata om vinster när många jägare upplever att det inte sker en förändring, eller att läget till och med försämras. Många jägare är kritiska till flera av de beslut som fattas i EU. Exempelvis de som under årtionden har fått leva med en hög koncentration av varg.

Debattklimatet och polariseringen har tenderat att bli allt värre. Generellt, vill jag påstå, är inte besluten i Bryssel det största problemet, utan implementeringen i Sverige. Vi svenskar har en vana att ha en mer stelbent tolkning än vad till exempel våra grannländer har. Genom Jägareförbundet och FACE har dock många stolligheter stoppats och förbättringar gjorts. Vinsterna har genom åren varit flera.
För att nämna ett par så lyckades vi 2017 få en mycket stor majoritet av parlamentet att rösta genom en resolution mot kommissionen för en bättre implementering av EU:s naturvårdslagstiftning och med skarpa skrivningar för en mer hänsynstagande rovdjurspolitik.
Samma år lyckades vi få bort föreslagna restriktioner i EU:s reviderade vapendirektiv. Vi väntar nu på rimlig nationell implementering i båda dessa fall. Och under 2019 har vi fått till förändringar som skapar bättre förutsättningar för fältvilt i jordbrukslandskapet.

I dagsläget arbetar vi med EU-kommissionens förslag att undersöka ett totalförbud för bly i ammunition och utvärderingen av kommissionens rådgivande dokument för förvaltning av stora rovdjur.
Det finns många olikheter i den europeiska jägarkulturen, men vi är enade i arbetet för alla sju miljoner jägare. Det behövs – för varje jägarrepresentant som arbetar i Bryssel har vi 30 antijägare emot oss. Därför är ditt medlemskap och därmed stöd till Svenska Jägareförbundet så oerhört viktigt för jaktens framtid.

Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 11/2019

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick