Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Hanna Oscarsson

Med siktet inställt på nästa århundrade

FÖRBUNDSLEDARE. Det är viktigt att slå vakt om principerna som ligger till grund för svensk viltförvaltning. Vi har i decennier byggt upp en organisation som med stor kunskap och lokalt engagemang hela tiden arbetar för jakten och viltvården, skriver Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Generalsekreterare Bo Sköld. Foto: Martin Nordström

2020-04-24

Jakten är en folkrörelse, såväl historiskt som i modern tid. När inlandsisen drog sig tillbaka var det jägarna som blev de första skandinaverna, när de följde bytesdjuren norrut.
Genom årtusendena har jakten varit en livsnödvändighet för människorna på våra breddgrader.
Så är det inte i dag. I dag är jakten ett sätt att förvalta vår fauna och en livsstil där vi hållbart skördar naturens överskott. Självklart är jakten fortfarande en folkrörelse med fundamentet i den svenska myllan.
Även om numerären jägare inte är så många procent av den totala befolkningen är det många som är engagerade och som på olika sätt tar del av jakten och tillvaratagandet. Ännu fler njuter återkommande av viltkött. Vi är många som står upp för jakten i Sverige och acceptansen är mycket hög.

1938 sträckte staten ut handen till Svenska Jägareförbundet. Man behövde någon som kunde leda och organisera delar av den praktiska jakten och viltvården i Sverige. En uppgift vi utfört sedan dess.
Ingen regering har framfört kritik mot hur detta utförts. Klokt nog valde man lösningen att jägarna själva finansierar förvaltningen och dessutom forskningen kring viltet.
Ett drygt åtta decennier gammalt handslag mellan staten och civilsamhället, som över tid skapat unikt goda förutsättningar att vara jägare i Sverige och en viltförvaltning hela samhället kan vara stolt över.
Något förvånande utmanas ibland detta system. En del vill ha andra lösningar med myndigheter som ska styra den praktiska viltförvaltningen och andra vill att jägarnas pengar ska gå till annat än jakt- och viltvårdsfrågor.

Jag tror det är viktigt att slå vakt om principerna som ligger till grund för svensk viltförvaltning i dag och i framtiden. Allt ifrån de över 60 000 trafikeftersök jägarna gör varje år, till inventering, praktisk förvaltning och viltövervakning av våra klövviltstammar.
Att skydda den biologiska mångfalden mot invasiva arter som mårdhund. Vildsvinshjälp för lantbruket, fjällgåsprojektet för en utrotningshotad art – och mycket annat.
Allt detta är möjligt eftersom vi i decennier har byggt upp en organisation som med stor kunskap och lokalt engagemang hela tiden arbetar för jakten och viltvården.
Svensk viltförvaltning är internationellt erkänd, vilar tungt på de ideellt engagerade jägarnas axlar och bekostas ur våra plånböcker.
Det ska vi vara riktigt stolta över och vårda ömt för framtida generationer.

Bo Sköld

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 5/2020

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick