Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Någonstans mellan kraven på maximerad odling och en strikt och stundvis rabiat bevarandefilosofi ska det vilda och jakten få plats. Vi måste agera utifrån dessa förutsättningar när vi tar steg mot morgondagens viltförvaltning. Foto: Tarja Mathies / Mostphotos

Svensk viltförvaltning är en framgångssaga

FÖRBUNDSLEDARE. Någonstans mellan kraven på maximerad odling och en strikt och stundvis rabiat bevarandefilosofi ska det vilda och jakten få plats. Vi måste agera utifrån dessa förutsättningar när vi tar steg mot morgondagens viltförvaltning, skriver Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

2020-05-29

Vi har i decennier skapat en struktur för förvaltning av våra viltstammar som i stort saknar motsvarighet i vår omvärld. Tillsammans har vi byggt upp ett system för att vårda det vilda. Jägarna, våra folkvalda och våra myndigheter har i stort gjort ett gott jobb för att skapa den situation vi har i dag.

Alla som följer debatten vet givetvis att Jägareförbundet har många synpunkter på myndigheter och annat i den jaktpolitiska debatten, framför allt gällande rovdjursförvaltningen. Men i det stora hela är Sverige ett mycket gott land att vara jägare i.

Så vill Svenska Jägareförbundet givetvis att det ska fortsätta vara. Det är för våra medlemmars möjligheter att bedriva en meningsfull jakt som vi verkar. Som konstaterats många gånger tidigare är det dock på intet sätt självklart att utvecklingen kommer att fortsätta vara positiv. Det finns en mängd aktörer och rörelser som påverkar och vill förändra jakten och förvaltningen i Sverige.

Börjar vi internationellt finns det tyvärr gott om exempel på inflytelserika organisationer som vill förbjuda eller begränsa jakten av principiella skäl. Dessutom har klimatfrågan väckt EU:s intresse för skogsbruket i Sverige och Finland och därtill för skogens möjligheter att motverka klimatförändringar. Här finns som bekant en diskussion om viltets påverkan på skogen som ska vägas in.

För ett Europa där man för århundraden sedan högg ner sin skog, utan att plantera ny, blir våra skogar helt plötsligt högintressanta. Att det ska odlas och planteras mer är ingen vild gissning.

Det finns politiska krafter på hemmaplan som önskar se naturen som en orörd och opåverkad miljö där all mänsklig verksamhet reduceras till ett intrång och där all påverkan blir ett dramatiskt angrepp på den biologiska mångfalden.

Någonstans mellan kraven på maximerad odling och en strikt och stundvis rabiat bevarandefilosofi ska det vilda och jakten få plats. Vi måste agera utifrån dessa förutsättningar när vi tar steg mot morgondagens viltförvaltning.

Under decennier har devisen ”vårdar det vilda” varit Jägareförbundets signum.

I framtiden behöver vi fokusera mer på ”förvaltar det vilda”. Att vi blir en aktiv del i de utmaningar som ligger framför oss, att vi tar vårt ansvar och fortsätter skapa förutsättningar för en meningsfull jakt för våra medlemmar. Att vi står upp mot de krafter som vägrar inse viltets och jaktens värde och ser naturen i blott svart eller vitt.

Det lär bli en utmanande och avgörande kulturresa värd namnet för jägarkåren och vårt förbund.

Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 6/2020

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick