Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Vi gör en oerhört viktig samhällsinsats, samtidigt som vi med glädje utövar vårt stora fritidsintresse, säger Bo Sköld. Foto: Julian Weber / Mostphotos

Höga värden långt bortom jakten

FÖRBUNDSLEDARE. Även om vi sällan eller aldrig tänker på det, skapar vi jägare nytta för samhället. Det handlar om stora ekonomiska värden. Vi gör helt enkelt en viktig samhällsinsats, samtidigt som vi med glädje utövar vårt stora fritidsintresse, konstaterar Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Bo Sköld. Foto: Martin Nordström

2020-06-26

Det finns olika beräkningar av jaktens värde. Alltså hur många kronor och ören som Sveriges jägare omsätter på sin jakt under ett år. Det finns också beräkningar av hur medborgarna värdesätter en tillgänglig natur där det finns vilt att både betrakta och beskatta. Det handlar om stora ekonomiska värden, oavsett vilken undersökning man granskar.

För oss jägare handlar jakten dock inte främst om kronor och ören. Jakten är för oss något annat, något större. En livsstil och ett förhållningssätt.

Vi jagar av många olika skäl. För den goda viltmaten, för och med våra hundar, för vännerna i jaktlaget, för att koppla av, för att känna spänningen och så vidare. Du kan nog få olika svar för varje jägare du frågar.

Men jakten handlar inte bara om oss jägare. Det handlar i högsta grad om samhället vi lever i. För även om vi sällan eller aldrig tänker på det, skapar vi hela tiden nytta för samhället. Långt bortom de kronor som vi spenderar på utrustning, arrenden, medlemskapet, jaktkort, hundar och allt annat vi skaffar för att kunna jaga.

Hur skapar vi då nytta och mervärde för samhället? Till exempel bidrar jakten till att hålla viltstammarna i balans. Det innebär färre trafikolyckor och mindre skador på skog och lantbruk. Nu händer ju viltolyckor ändå och då är det också vi jägare som rycker ut och förkortar lidandet för det påkörda viltet. Det gör vi över 60 000 gånger om året, dag som natt alla årets dagar.

Ett annat aktuellt exempel är när vårsådden gror. Då försöker jägarkåren hjälpa lantbrukarna att hålla vildsvinen borta från grödan. En tuff, men viktig insats.

I norra Sverige arbetar förbundet effektivt med att förhindra mårdhunden att sprida sig ner genom Sverige. Ett arbete som belönats av EU och nu också utvidgats till att omfatta fler invasiva arter i hela landet. Arter som annars skadar den biologiska mångfalden.

Vi håller efter rödräven så att fjällräven får det lättare att klara sig och vårt arbete med fjällgåsen har förhindrat utrotning.

Inte minst inventerar och övervakar jägarna viltstammarna. Våra rapporter och observationer blir – tillsammans med vår under decennier ackumulerade kunskap – underlag till beslutsfattare när vilt- och jaktpolitiken ska avgöras. Jägarna ser förändringarna i naturen och kan larma för sjukdomar och annat som kan dyka upp.

Vi gör helt enkelt en oerhört viktig samhällsinsats, samtidigt som vi med glädje utövar vårt stora fritidsintresse.

Fortsätt stolt att jaga, inventera, förkovra er och njut av naturen och allt den erbjuder.

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 7/2020

Tillbaka till överblick