Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

I dag närmar vi oss så smått förbundets 200-årsjubileum och det är tid att börja fundera på vad som kommer att utveckla och påverka jakten i framtiden. Foto: Hanna Oscarsson

Med kraft och tradition för framtidens jakt

FÖRBUNDSLEDARE. Det ideella och lokalt förankrade engagemanget i kombination med forskning och fakta är en stabil grund att bygga viltförvaltningen på. Så var det när Jägareförbundet bildades för 190 år sedan. Det gäller även i dag – och i framtiden, skriver förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson. Foto: Magnus Rydholm

2020-11-30

För ganska exakt 190 år sedan var Jacob Wilhelm Sprengtporten ordförande i det nybildade Svenska Jägareförbundet. Förbundet skapades mer eller mindre som en räddningsaktion för de små viltstammar som fanns kvar i landet, efter att Gustav III släppt jakten i princip fri. På mindre än 30 år hade landets viltstammar decimerats till en spillra.

Sprengtporten insåg snabbt att om det skulle bli något av jakten och viltförvaltningen i framtiden, krävdes både kunskap, fakta och engagemang. Så skapas acceptans, inflytande och förändring, var hans analys. Så började det och resten är, som det heter, historia.

Nästa stora kliv togs 1938, när förbundet fick uppdraget att leda och organisera jakten och viltvården. Lokal och regional förvaltning i kombination med utbildning och ideellt arbete var vägen framåt, mot framgång.

I dag närmar vi oss så smått förbundets 200-årsjubileum och det är tid att börja fundera på vad som kommer att utveckla och påverka jakten i framtiden. I grunden är jag fullt och fast övertygad om att det är samma principer som utgör basen även i framtiden.

Det ideella och lokalt förankrade engagemanget i kombination med forskning och fakta är en stabil grund att bygga viltförvaltningen på. Det har fungerat utmärkt för dem vars axlar vi i dag står på och det kommer att fungera för de generationer vi lämnar över till.

Samtidigt kommer morgondagens utmaning-ar garanterat att vara annorlunda.

Viltet i naturen pressas från fler håll, alla brukare ska enas och det långsiktiga perspektivet sitter inte alltid i förarsätet. Krasst räknat är det inte ens säkert att ”fakta” är med på resan.

EU säger sig till exempel vilja ”skydda” 30 procent av medlemsländernas yta, varav en tredjedel ska vara stängd för jakt och fiske. Varken logiskt eller klarsynt.

Känslor och halvsanningar styr ofta debatten. Sociala medier ger snabb spridning. Så kallade filterbubblor förstärker bilden av just din sanning och allas egna versioner av fakta. Att stå fast i den miljön är en utmaning och blir allt tuffare, men också viktigare.

Tydlighet och fakta fortsätter att vara ledorden för den som vill påverka och få acceptans.

Här ska Svenska Jägareförbundet fortsätta på den inslagna vägen, samtidigt som vi också ska utveckla vår kommunikation och vårt påverkansarbete. Vi ska vara en stark medlemsorganisation med gedigen och aktiv förankring i hela landet och vi ska fortsätta att vara med och utveckla den svenska viltförvaltningen.

I dag, i morgon och de kommande 200 åren. Minst!

Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 12/2020

Tillbaka till överblick