Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Jakten och jägarna befinner sig under press från flera håll, med olika bakomliggande motiv. Foto: Hanna Oscarsson

Många hot mot jakten, jägarna och viltvården

FÖRBUNDSLEDARE. Jakten och jägarna befinner sig under press från flera håll, med olika bakomliggande motiv. Myndigheter vill centralisera delar av viltförvaltningen och styra det som bäst görs på lokal och regional nivå, skriver Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

Förbundsordförande Torbjörn Larsson. Foto: Magnus Rydholm

2021-04-28

Det är för er medlemmar och läsare ingen nyhet att jakten och vår viltvård i Sverige stundvis är utmanad och ifrågasatt. Det kan vara allt ifrån jaktformer till jakttider där delar av vår omvärld har synpunkter på rådande ordning.

Eller så handlar det om olika vapenfrågor där både EU och myndigheterna på hemmaplan har ganska omfattande synpunkter. På senare tid har frågan om hur jägarkåren bemöts av olika delar av polismyndigheten aktualiserats.

Till synes oproportionerliga ingripanden på svaga grunder skapar en olustkänsla. Jägareförbundet kommer att söka förklaringar och en ändrad attityd.

Mest kända exemplet där rättsvårdande instanser tycks ha hamnat fel är den friande tingsrättsdomen mot industriledaren Karl Hedin.

I skrivande stund är frågan ännu inte juridiskt avslutad, men en gratulation för utfallet hittills till Hedin är på sin plats. Den fortsatta utvecklingen kommer att följas med intresse.

Aktuellt är även EU-kommissionens förslag att strikt begränsa nyttjandet av en tiondel av hela unionens mark- och vattenyta för hållbart brukande. Det är betydande inskränkningar i både ägande- och nyttjanderätten.

Dessutom tycks kommissionen helt sakna insikt i att det är skillnad på gruvdrift och jakt. Även frågan om bly i ammunition är aktuell och drivs på av EU, med tankar om ett totalförbud någon gång i framtiden.

Det är av största vikt att vi har kompetens på plats i Bryssel som kan bevaka våra intressen och arbeta för att slutresultatet blir så bra som möjligt för oss jägare.

I Sverige är den övergripande trenden att myndigheter arbetar för att centralisera och detaljstyra delar av viltförvaltningen. Myndigheterna vill styra det som bäst görs på lokal och regional nivå.

Det blev till exempel väldigt tydlig i Naturvårdsverkets senaste skrivelse till regeringen. Här är det viktigt att vi står upp för principen om den lokalt förankrade förvaltningen med tydligt mandat till viltförvaltningsdelegationerna, oavsett viltart.

Jakten och jägarna befinner sig således under press från flera håll, med olika bakomliggande motiv. Svenska Jägareförbundet arbetar intensivt för att försvara våra gemensamma intressen. Hela tiden, på alla arenor. Ofta lyckas vi, ibland bara delvis men det är sällan vi misslyckas helt.

En förklaring är förbundets bärande princip att arbeta långsiktigt med forskning och fakta. Det spelar ingen roll om det handlar om klövvilt eller kvinnors deltagande i förvaltningen. Fakta och vetenskap är rätt metod framåt. Sen kan vi gärna diskutera och resonera kring hur forskningen ska finansieras.

Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 5/2021

Tillbaka till överblick