Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Strax stundar licensjakten på varg. Foto: Jiri Hrebicek/Mostphotos

Jägareförbundet flyttar fram sina positioner

Inför stundande högtider kan man reflektera över år som snart är slut – 2022 har varit ett bra år för Jägareförbundet och jägarkåren. Framgångar kan noteras i en rad jaktfrågor och förbundet har flyttat fram sina positioner, skriver förbundsordförande Peter Eriksson.

2022-12-23

Svenska Jägareförbundet är en fantastisk organisation. Vi levererar tillsammans varje dag, året om, betydande nytta i viltvården. För landets jägare, för våra beslutsfattare och såklart för de vilda djuren.
Oavsett om det handlar om de trafikeftersök som vi dygnet runt genomför eller om våra insatser för att fjälljaktsfrågan ska landa rätt. I grunden handlar allt vårt arbete om att vi ska kunna bedriva en meningsfull jakt, på högkvalitativa viltstammar, i hela landet. Ambitiösa mål, men vi är och ska vara en ambitiös organisation.
Så här dagarna innan allt julfirande tar vid, finns det goda skäl att vila blicken i backspegeln en stund och försöka summera det kalenderår vi snart lägger till handlingarna. Det har varit ett bra år för Svenska Jägareförbundet och jägarkåren.
Strax stundar licensjakten på varg. Även om det hade behövts en större tilldelning, är 75 vargar faktiskt den största numerären som det någonsin beslutats om jakt på. Förra regeringen beslutade att miniminivåerna på varg ska bestämmas på förvaltningsområdesnivå, vilket minskar inlåsningseffekterna. Tidigare sattes dessa på länsnivå.

I valrörelsen lovade en majoritet av våra politiker att vargstammen ska ner mot 170 till 270 vargar, det kommer vi att följa upp.
Tilldelningen av björn ökade och vi får numera jaga säl även i sälskyddsområden.
Hos Naturvårdsverket kan nu endast organisationer som främjar jakt och viltvård söka bidrag ur Viltvårdsfonden. Den nya regeringen har strukturerat om departementen på ett sätt som jag tror kan bli bra för jakten.
Allt detta har inte skett av sig själv.
Om inte hela Svenska Jägareförbundet arbetat hårt för att påverka och sprida kunskap till beslutsfattare, på alla nivåer, hade det jag nämnt ovan aldrig blivit verklighet.

Likaså hade den viktiga omröstningen i Europaparlamentet i slutet av november mycket väl kunnat sluta på något helt annat sätt. Omröstningen gällde vargen och en majoritet av ledamöterna skickade en tydlig signal till EU-kommissionen om att ta tag i vargfrågan och göra den nödvändiga flytten av arten i bilagorna till art- och habitatdirektivet.
Det finns förstås fler saker att lyfta fram och det finns ett fåtal bakslag att försöka rätta till. Så är det alltid. Men jag tror att vi har flyttat fram våra positioner i jaktfrågorna.
Vår kunskap är eftertraktad, våra insatser och vårt arbete i naturen är uppskattat och acceptansen för jakten är fortfarande extremt hög i Sverige.
Det saknas därför inte skäl att vara lite extra nöjd de kommande högtiderna. Visst finns det mycket kvar att göra innan vi är framme, men ibland måste man stanna upp och betrakta hur långt man faktiskt redan kommit. Så passa på att njut av lite ledighet och kanske lite jakt.

God jul och gott nytt år!

Peter Eriksson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 1/2023

Tillbaka till överblick