Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Vargförvaltningen kommer fortsatt att vara en högt prioriterad fråga för förbundet och våra medlemmar. Foto: Corina Glijnis-Noom/Mostphotos

Vargatider i förvaltningen

När 2023 inom kort övergår i 2024 väntar licensjakten på varg. Årets tilldelning är alltför liten, och förbundet fortsätter driva på politiken och andra beslutsfattare för att få en fungerande vargförvaltning på plats, skriver Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson.

Förbundsordförande Peter Eriksson. Foto: Martin Källberg

2023-12-22

Julen står för dörren och förhoppningsvis får ni alla en del välbehövlig vila under kommande helger. Jag vill också sända ett extra tack till de av er som håller i gång samhället för oss andra även under jul- och nyårshelgerna.
Kalenderårets skifte från 2023 till 2024 innebär bland annat att licensjakten på varg snart börjar.
Som ni alla är väl medvetna om är årets tilldelning alltför liten. 36 vargar på tilldelningen kommer bara att påverka utvecklingen i stammen på marginalen, om ens det.

Ett möjligt ljus i mörkret är att Södermanland, som tillhör södra rovdjursförvaltningsområdet, fick en liten del av tilldelningen.
Det finns för övrigt skäl att titta närmare på indelningen i förvaltningsområden. De är skapade i en tid med en helt annan vargstam och bör ses över för en effektivare och rimligare förvaltning. Det finns trots allt en del rörelser i frågan som kan ses positivt. På den internationella arenan rör det sig mer i EU än det gjort på flera år.

Jägareförbundet och jägarkårens internationella organisation FACE kommer att driva på frågan i kommande val till Europaparlamentet – som äger rum i juni 2024 – och mot den kommission som sitter nu, och den som kommer att tillträda.
Vargfrågan engagerar allt fler länder inom EU och vi känner ett starkt och växande stöd för vår hållning. Kanske kan vi om inte allt för lång tid se en början på en flytt av vargen i art- och habitatdirektivets bilagor.

På nationell nivå ser vi fram emot redovisning av regeringsuppdraget gällande skyddsjakten, som ska komma i mars. Förhoppningsvis slipper vi därefter den helt ovetenskapliga och hopplöst föråldrade ”tumregeln” om tre angrepp av varg innan skyddsjakt beviljas.
Lokalt ser vi att vargens spridning söderut ställer till med allt större problem i samhället. Tamboskap rivs eller skräms på flykt, jakthundar attackeras och oron sprider sig i takt med att reviren blir allt fler.
Det ställer höga krav på vargovana myndigheter att snabbt lära sig hur förvaltningen fungerar och hantera frågor om skyddsjakt korrekt och raskt.

Vargförvaltningen kommer fortsatt att vara en högt prioriterad fråga för förbundet och våra medlemmar.
Vi ska fortsätta att driva på politiker och andra beslutsfattare för att de ska leva upp till vad de beslutat och lovat i valrörelsen. Vår roll i förvaltningen i form av inventering, övervakning och licensjakt är en avgörande del.
Alla önskar att resultaten kommer snabbare och att vi kan få till stånd en fungerande förvaltning av en markant mindre vargstam i Sverige. Frågan har varit uselt skött alltför länge.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Peter Eriksson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 1/2024

Tillbaka till överblick