Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Gå och rösta! Informera er om vad kandidaterna och partierna står för i viktiga frågor och vilken linje de tänker driva. Fråga och läs på! Foto/montage: Mostphotos

Viktigt jägarval stundar

FÖRBUNDSLEDARE. Många jägarnära frågor har sitt ursprung i EU-systemet. Därför är det oerhört viktigt att vara med och påverka. Utifrån det relativt låga valdeltagandet i EU-valet väger varje ”jägarröst” ännu tyngre. Min uppmaning är att ställa frågor, läsa på – och rösta, skriver förbundsordförande Peter Eriksson.

2024-05-30

Den 9 juni har vi möjlighet att rösta på vilka partier och kandidater som ska representera Sverige i EU-parlamentet kommande mandatperiod.
Det är ett viktigt val, som tyvärr ganska många glömmer bort. Valdeltagandet 2019 var 55 procent, vilket var en uppgång med fyra procentenheter. Generellt är det ett lågt valdeltagande i Europaparlamentsvalet.
Just därför är det extra viktigt att så många jägare som möjligt intresserar sig och röstar i valet. Fler jägarnära frågor än man tror har sitt ursprung i EU-systemet – och har en mycket större påverkan än många inser.

Vargfrågan är kanske den mest kända, och en fråga där Jägareförbundet och olika regeringar har försökt få till stånd förändringar under lång tid.
Vapendirektivet är en annan sådan fråga, som skapat mycket engagemang. Men även EU:s jordbrukspolitik har avgörande betydelse för hur vi kan sköta om exempelvis fältviltet.
Förbudet mot att handla med sälprodukter har också EU som en central aktör. Parlamentet godkänner även de kommissionärer som ska arbeta med våra frågor. Detta, och mycket mer, innebär att påståendet om att EU-valet är viktigt nästan är i underkant.

Kommande mandatperiod ska nedlistningen av vargen hanteras. Likaså ska vapendirektivet ses över, ett eventuellt blyförbud har skjutits fram men kommer sannolikt att hanteras de kommande åren. En ny jordbrukspolitik (CAP) ska förhandlas och beslutas. Sälfrågan ska förhoppningsvis avgöras och nya kommissionärer ska utses.
EU ska eventuellt se över sin djurvälfärdslag för bland annat hundar, vilket kan få effekt för våra fyrbenta jaktkamrater. Detta är frågor vi i dag vet finns framför oss. Dessutom kan vi vara säkra på att en mängd andra, nya frågor kommer att dyka upp för att hantera och värdera.
På senare tid har Jägareförbundets långsiktiga arbete börjat bära frukt i ett antal frågor. EU:s ministerråd ska i närtid rösta om en nedlistning av vargen. I skrivande stund tyder mycket på att detta blir ännu ett avgörande steg mot att förvaltningsstatusen för vargen ändras i positiv riktning.
Vi vet också att det på allvar arbetas för att riva upp handelsförbudet för sälprodukter, även det en grundbult i förvaltningen. Det är dock inte klart ännu, och nu har parlamentet stängt för den här mandatperioden.

Min uppmaning till er alla är enkel: Gå och rösta! Informera er om vad kandidaterna och partierna står för i viktiga frågor och vilken linje de tänker driva. Fråga och läs på!
Utifrån det relativt låga valdeltagandet kommer varje ”jägarröst” att väga ännu tyngre. Vi kan vara helt säkra på att våra motståndare också mobiliserar sina väljare.
Vi måste vara fler – och klokare.

Peter Eriksson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 6/2024

Tillbaka till överblick