Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Ny organisation av viltprovtagare håller koll på naturen.

I dagarna är det premiär för en ny viltprovtagarorganisation som ska öka kunskapen om de vilda djuren. Det är Svenska Jägareförbundet som byggt upp organisationen i samarbete med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för att följa viltets utvecklingen. I ett första skede ska viltprovtagarna bistå med rävspillningsprover för att övervaka spridningen av parasiten rävens dvärgbandmask.

2012-05-14

I dagarna är det premiär för en ny viltprovtagarorganisation som ska bidra till att öka kunskapen om de vilda djuren. Det är Svenska Jägareförbundet som byggt upp organisationen och som samarbetar med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för att följa utvecklingen hos viltet. I ett första skede ska viltprovtagarna bistå med rävspillningsprover för att övervaka spridningen av parasiten rävens dvärgbandmask.

-Naturen förändras mer än vi anar, säger Daniel Ligné, ansvarig för nya viltprovtagarorganisationen på Svenska Jägareförbundet. Eftersom Jägareförbundet är en rikstäckande organisation och jägarna är den grupp som med stort intresse och nyfikenhet rör sig mest ute i naturen – oftast vid sidan av vägar och stigar - har vi bra förutsättningar att se förändringar och kunna slå larm om det krävs, tillägger Daniel Ligné.

Viltprovtagarna är knutna till Jägareförbundets länsjaktvårdsföreningar och arbetar ideellt, utom i vissa fall när de kan få ersättning. Deras första uppgift är att organisera insamling av 6000 rävspillningar i 300 kommuner för att hindra att parasiten rävens dvärgbandmask sprids inom landet. SVA kommer analysera proverna fortlöpande och redovisa prover och resultat på www.sva.se Om privatpersoner har rävspillning de vill skicka in för analys, går det naturligtvis bra att kontakta viltprovtagaren i sitt län.

                                                     Information från SVA: http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Zoonoser/Ravens-dvargbandmask/

För mer information kontakta:

Daniel Ligné, bitr. riksjaktvårdskonsulent, 070 33 00 673

Erik Ågren, biträdande statsveterinär, SVA, 018-674 278

 

Tillbaka till överblick